29.12.2018 Sobota s profesionálními hasiči HZS PK

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Název - téma:

Sobota s profesionálními hasiči HZS PK

 

Ze dne:

29. 12. 2018

 

Místo konání:

Kdyně - Plzeňsko – Hromnice

 

Vlastní zpráva:

Když jsem v sobotu ráno (28. 12. 2018) s Radkem Zemanem a kolegyní z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) Ditou Weinfurtovou vyrážel do plaveckého bazénu ve Kdyni, vůbec jsem netušil, že s profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje strávím téměř celý den. Proto také bych rád právě hasičům tímto poděkoval za jejich pomoc a technickou podporu, zejména při řešení poměrně náročných situací.

 

Přepadení plaveckého bazénu ve Kdyni.

Zhruba od 15. 12. 2018 se nad hlavami koupajících se návštěvníků „Vodního světa“ ve Kdyni na Domažlicku střídavě ve vzduchu proháněl jeden až tři netopýři rezaví. Provozovatel bazénu včetně Města Kdyně z toho mají poměrně těžkou hlavu a případ se řeší napříč republikou.

 

Ihned po oznámení pohybu zvířat v uzavřeném prostoru bazénu jsem kontaktoval kolegy z ČESON a mluvil i s hasiči, kteří byli provozovateli budovy osloveni rovněž. Všichni společně jsme se shodli na tom, že dokud se nepodaří zjistit, jak se netopýři do budovy dostávají, kam létají odpočívat, případně dokud nespadnou na zem, tak nemáme žádnou šanci je v prostoru odchytit.

 

V momentě, kdy na bazénu do včerejšího dne sebrali devátého netopýra, bylo vcelku jasné, že zvířat musí být na lokalitě mnohem více. Proto jsme také v sobotu (28. 12. 2018) do bazénu vyrazili, abychom zjistili, co a proč se vlastně děje. Krátce před otevřením bazénu kolega Radek vystoupal po laně až pod střechu jedné ze stojin, aby prověřil jeden z pravděpodobných úkrytů netopýrů v budově se již pohybujících. Bylo to však spíše jen cvičení lezecké techniky a přístupu do míst, kam nebylo ze země vidět. Jediné, co však zjistil, byla skutečnost, že trámy střešní konstrukce bazénu v místech, kde prostupují ven obvodovou zdí, nejsou úplně ideálně utěsněny a že zvířata se do bazénu dostávají právě v těchto místech. To samé se nám pak potvrdilo i při venkovní kontrole opláštění budovy. Atypická dřevěná střešní konstrukce na bazénu je, pravda, určitě zajímavá, ale zároveň tak nešťastně řešená, že v kombinaci se zateplením zdi tvoří několik zákoutí, která netopýři rezaví využívají k zimování jako uměle vytvořené dutiny. Přičemž teplo unikající neutěsněným prostorem mezi trámy a obvodovou zdí je občas probere ze zimního spánku a někteří jedinci, ve snaze najít vhodnější místo ke spaní, prolezou po trámu až dovnitř budovy. Konec konců skupinu cca 30 zimujících netopýrů rezavých našla za trámem i kolegyně Dita, která navrhla, že by bylo dobré netopýry odchytat (sundat) a přesunout na náhradní zimoviště. Jelikož nám však náš žebřík nestačil, požádali jsme proto profesionální hasiče HZS PK o technickou podporu a pomoc. Díky jejich žebříku jsme pak nejenom odchytili dalších pět jedinců, ale zároveň i zjistili další místa, kudy se netopýři do bazénu dostávali. Díky této spolupráci jsme pak mohli stanovit další postup a řešení problému, přičemž akci byl přítomen i starosta Kdyně, který bude věc i nadále řešit z titulu vlastníka budovy a provozovatele bazénu. Více na přiložených fotografiích z archivu DES OP. Plesnivé trámy a zdivo pláště budovy nejsou důsledkem výskytu zimujících netopýrů, nýbrž následkem unikajícího tepla a vlhka z bazénu ven, kdy v těchto místech dochází ke kondenzaci vody a její odkapávání na fasádu.

 

Černá ovce spadlá z náspu u Hromnického jezírka

Po akci v Kdyni jsme se vraceli zpět do Plzně, cestou jsme prověřili ještě lokalitu výskytu netopýrů rezavých v Chotíkově, sebrali ze silnice přejetou vydru u Chotěšova a vyřešili několik provozních věcí na ZSŽ Plzeň.

 

Zhruba kolem 16. hodiny krátce před setměním jsem obdržel zprávu od návštěvníků Hromnického jezírka na Plzni severu, že dole pod strmým náspem u vody beká a pomateně pobíhá černá ovce. Vyrazil jsem na místo spolu s hlídkou Policie ČR, kterou jsem požádal o prověření nálezu.

 

Na první pohled banální akce. Spustím se z náspu na laně dolů, ovci odchytnu, zpacifikuji a vytáhneme nahoru. Bohužel jsem však při odchytu chybil, a zvíře se mi posunulo ve svahu o kus dál. Sám ji nechytnu, chtělo by to minimálně dva lidi na laně, každý z jedné strany a ovce musí být naše. Nahoru nevyleze, dole je voda a sypký materiál bude při odchytu naší výhodou. K tomu se mezitím setmělo a ovce zůstala stát ve svahu jako přikovaná. Zavolal jsem proto na operační středisko HZS PK s žádostí o součinnost, tento den již podruhé. Vysvětlil jsem situaci i to, co bych od hasičů potřeboval. Za úplné tmy jsem se pak spolu s hasiči spustil na laně až do blízkosti zvířete, kde jsem opět nebyl dostatečně rychlý a při pokusu o odchyt ovci opět nechytil.

Sypkého materiálu a tmy pak místo nás využila sama ovce a utekla na zpevněný svah do porostu, kde zmizela ve tmě. Tímto byla má druhá sobotní akce s hasiči ukončena a jejím jediným výsledkem bylo seznámení se složitým terénem Hromnického jezírka, nácvik sestupu k vodní hladině a výcvik mužstva za snížené viditelnosti.

 

Děkuji všem zúčastněným a fotografie z této akce samozřejmě žádné nemám, jelikož byla opravdu tma a na focení nebyl prostor.

 

Závěrem vám všem do nového roku opět přeji jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a zůstaňte s námi. S pozdravem

 

Fotografie:

Archiv DES OP Plzeň

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)