5.5.2019 Nečtiny

ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

Benefiční akce aneb podpora ZSŽ Plzeň výtvarnou skupinou KLASKARAS ART z Nečtin.

Deset dívek a dva chlapci ve věku 12 až 18 let s podporou manželů Stoklasových z Nečtin kreslili, fotili a ve finále vytiskli několik desítek tematicky zaměřených pohlednic. Příroda, zvířata, ale i krajinky, květy, romantické motivy či zátiší, to vše inspirovalo mladé umělce, kteří se rozhodli věnovat výtěžek z prodeje pohlednic a dobrovolného vstupného z akce právě na Záchrannou stanici živočichů v Plzni.  Aby předání finančního příspěvku nebylo jen tak ledajaké, domluvili se s obcí Nečtiny a panem starostou Ing. Jiřím Křemenákem, že na prodej pohlednic a vernisáž výtvarných děl navážeme veřejnou projekcí a představením naší zvířecí záchranné stanice.

Akce proběhla v pátek 3. 5. 2019 od 19 hodin v kostele sv. Anny přímo v Nečtinech Na vernisáž a promítání pěti našich zvířecích příběhů z cyklu „Co se děje kolem nás…?“ přišlo pro mě neuvěřitelných cca 80 lidí.

Pro mě to byl parádní večer. Mladí výtvarníci sami zahájili program a přivítali všechny zúčastněné. Promluvil pan starosta i má maličkost. Poděkoval jsem všem nejenom za finanční podporu, ale hlavně za zájem a účast.  Vážím si velice toho, že lidé vůbec přišli, v Nečtinech se stále něco děje, o kulturní akce zde není nouze, navíc podpora místních aktivit a soudržnost lidí v jedné obci je dnes spíše vzácností. Takže děkuji všem a Nečtiny mohou být právem hrdé na své obyvatele a obráceně. Děkuji Stoklasovým za nápad a organizaci celé akce, včetně finanční podpory, kterou do akce vložili.