ZÁVĚR

bedlaJežek běhá v nezměněné podobě po naší planetě již od čtvrtohor. A proto je jeho forma velice odolná. Jeho slabostí však je nepřizpůsobivost rychlému vývoji nových podmínek v přírodě a na světě. Na to doplácí v dnešní civilizaci. Nedokázal si vypěstovat reflex útěku. Jeho obrana spočívá pouze v tom, že se stočí do klubíčka a zpevní své ostny. To však není účinná ochrana proti automobilizmu, a jiným civilizačním výdobytkům. Proto jejich početnost rapidně ubývá. Myslíte, že tak fylogeneticky starý tvor přežije i v naší moderní civilizaci ?

Pokusme se tedy pomoci alespoň tak, jak je v silách lidského jedince.

Člověk, který se úspěšně staral o svého ježčího svěřence od začátku až do konce, si zaslouží veliké uznání. Sama vím kolik to vyžaduje nejen práce, času, trpělivosti a starostí. A ježek je tvor, který nedovede poděkovat.

Jménem všech ježků vám tedy děkuji já, Pavla Blažková.

P.S. A jen neříkejte, že vám ten nepoddajný tvoreček nepřirostl k srdci. No, nebude se Vám po jeho funění stýskat ?