Naše činnost

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – ochrana ptactva

je nezisková organizace s celorepublikovou působností specializující se na praktickou ochranu přírody a životního prostředí. Spolek byl založen již v roce 1992 a působí hlavně na území Plzeňského kraje, přičemž mezi jeho hlavní cíle patří tři základní projekty:

 

Provozování záchranné stanice živočichů, zabezpečení chodu léčebného a chovatelského zázemí včetně poskytování odborného servisu

Zajišťujeme odchyt, převzetí, veterinární vyšetření i ošetření, následnou léčbu a zpětný návrat do volné přírody, případně zajištění další existence všech druhů poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů.

Kromě provozování léčebného zařízení realizujeme i plánované či mimořádné
záchranné transfery (přesuny) všech skupin a vývojových stádií volně žijících zvířat.

V rámci celorepublikové Národní sítě záchranných stanic pokrýváme území bývalých okresů Plzeň – město, Plzeň – sever a Domažlic. Dnes podle ORP spravujeme území Plzně, Nýřan, Kralovic, Horšovského Týna a Domažlic.

Projekty druhové ochrany

Realizace vybraných projektů, zaměřených zejména na preventivní ochranná opatření, která zabraňují poraňování volně žijících živočichů, dále na úpravy jednotlivých biotopů a stanovišť, na praktickou ochranu v terénu a odborný výzkum.

Do druhové ochrany patří například rekonstrukce a úpravy čapích hnízd, vyvěšování a údržba umělých hnízdních dutin (ptačí budky), úpravy a údržby jednotlivých biotopů, tůně pro obojživelníky, rezervace, VKP, úklidy kostelních zvonic po netopýrech, kroužkování a monitoring volně žijících druhů ptactva a spoluúčast na dalších odborných či vědeckých projektech.


Projekty druhové ochrany realizujeme dle aktuální potřeby na celém území Plzeňského kraje i mimo něj.

Projekty ekologické výchovy

Realizace ekologicko-výchovných či informačních projektů, zaměřených zejména na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. V rámci tohoto projektu realizujeme například tematicky zaměřené výukové programy pro všechny věkové i zájmové skupiny. Vydáváme propagační a osvětové materiály. Publikujeme, informujeme, vzděláváme.

Tyto projekty jsou rovněž realizovány bez územního členění, spíše celoplošně a v rámci celé ČR.

Nadstandardní servis

Mimořádné a nadstandardní služby, které zabezpečujeme mimo rámec naší základní činnosti. Tyto služby jsou většinou hrazeny žadatelem a realizovány na základě vzájemné dohody za předem dohodnutých podmínek. Do této kapitoly jednoznačně patří například:

- odchyt ptáků v supermarketech, výrobních halách a podobně,
- mimořádné odchyty zvířat domácích či exotických,
- dočasná péče o ztracená, zbloudilá a opuštěná domácí či exotická zvířata (věc nalezená),
- odborné průzkumy, posudky a konkrétní projekty,
- asistence orgánům ochrany přírody a ostatním kolegům,
- poradenský servis včetně realizace konkrétních akcí či nápravných opatření atd.