Smysluplná vodní nádrž

Lokalizována by měla být tak, aby byl umožněn volný pohyb zvířat k a od nádrže, nemá tedy cenu budovat jezírko ve vnitrobloku. Pokud stavíme jezírko na oploceném pozemku, je nutné myslet na eventuální průchody pro migrující obojživelníky. Klasické drátěné pletivo není pro naše obojživelníky a plazy žádnou překážkou.

Ideálním místem je místo přirozeně vlhké, kam se stahuje voda z okolí. Nádrž by měla být částečně zastíněná, i když plný osvit některým obojživelníkům vyhovuje („zelení“ skokani, kuňky).

Jezírko nemá smysl stavět v těsné blízkosti silnice či frekventované komunikace, jelikož dojde k usmrcení migrujících obojživelníků během páření a při opouštění vody.

Ideální je tedy stav, kdy jezírko sousedí s volnou krajinou.

 

Velikost

Samozřejmě čím větší nádrž se podaří realizovat, tím lépe. Řešením je rovněž soustava více nádržek. Ideálním rozměrem je zhruba 3x5m, hloubka by měla zasahovat alespoň v jednom bodě okolo 1m. Břehy musí být pozvolné, popřípadě jedna strana může být strmější, druhá pozvolná. Mělčina dříve či později zaroste bahenními rostlinami. Mělký prostor je pro většinu našich obojživelníků podstatným prvkem, mělčina by tedy měla být rozsáhlá.