Kde budovat

1. Soukromý pozemek. Pokud se rozhodneme budovat jezírko na soukromém vlastním pozemku, odpadne nejhorší část projektu, tzn. získávání jednotlivých povolení. Máme několik omezení:

Bez povolení nesmíme provádět terénní úpravy v záplavovém pásmu. Informaci o záplavovém pásmu získáme na magistrátech a obecních zastupitelstvech, popřípadě na internetových stránkách jednotlivých zastupitelstev. Aktivní záplavové pásmo je vážnou, nikoliv nepřekonatelnou překážkou.

Bez povolení nesmíme přehrazovat ani drobné potoky, je nutné získat souhlas správce povodí.

Pozor na eventuální dálková vedení, tzn. telekomunikační kabely, elektrické vedení, plynovody apod. jejich poškozením se vystavujeme možnému trestnímu stíhání a velmi vysoké pokutě. Je tedy nutné se vždy o jejich pozici informovat!

2. Městský popřípadě obecní pozemek. Zde musíme samozřejmě získat patřičná povolení samosprávy, což je mnohdy úkol na hranici lidských sil. Kladný výsledek však vždy stojí za námahu.