Zimoviště Berounka

Projekt realizovaný za podpory Nadačního fondu města Plzně – Zelený poklad v roce 2003 na lávce pro pěší přes řeku Berounku, spojující Doubravku a Bílou Horu, nedaleko kostela svatého Jiří. Celkem 20 informačních tabulí formátu A3 lemuje obě strany lávky. Jedna tabule je věnována samotné řece Berounce, druhá významu kroužkování volně žijícího ptactva, další dvě jsou věnovány

realizátorům projektu a na zbývajících se dočtete o jednotlivých druzích převážně zimujícího vodního ptactva. Kromě odborných textů od Roberta Trnky, Dr. Stanislava Benedy a Karla Makoně si můžete prohlédnout jedinečné kresby Zdenka Doležala. Z ilustrací i textů jsou dobře patrné jednotlivé rozlišovací znaky mezi samcem a samicí či mladým a starším jedincem. Každý návštěvník této lokality si tak může sám určit jednotlivé druhy ptactva, které vidí na vodní hladině a ověřit si, popřípadě doplnit své chybějící ornitologické znalosti.

Pokud se na Berounku vydáte i Vy, zcela určitě nezapomeňte dalekohled a tvrdou housku pro kachny či labutě.

Lokalita je zajímavá celoročně, ale zima je zima. V případě Berounky, významného zimoviště vodního ptactva, platí pravidlo, že čím větší zima, tím více vodního ptactva uvidíte. Návštěva zimoviště může být zajímavou součástí školní vycházky, turistického výletu, vyjížďky na kole či cílem víkendové procházky.

 

Více informací na přiložených tabulích.