Zaměření

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Základním posláním a cílem DES OP je pomáhat volně žijícím živočichům a praktické ochraně naší přírody.

 

 

Členové organizace se snaží operativně a pokud možno co nejefektivněji řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat.

 

Posláním organizace není zasahovat do přirozeného přírodního vývoje jednotlivých živočišných druhů či přírodních zákonitostí, ale poskytovat pomoc při odstraňování konkrétních nežádoucích následků nejrůznější lidské činnosti, která negativně a někdy i fatálně zasahuje do dokonalého koloběhu života v přírodě.

 

Cílem našeho spolku je nejen odstraňovat tyto již vzniklé konkrétní následky, ale hlavně jim předcházet. Snažíme se svou činností pokud možno minimalizovat negativní civilizační dopady na naši přírodu a živočichy v ní žijící. Nezkušená a neinformovaná lidská společnost se ve vztahu k přírodě často dopouští zcela zbytečných chyb, a proto jednou z našich hlavních činností je veřejnost v tomto směru vzdělávat a pravdivě ji informovat.

 

Členové naší organizace rozhodně nechtějí pouze pasivně přihlížet nesmyslnému poškozování naší přírody, jehož rozsah by měl znepokojovat každého rozumně uvažujícího, zodpovědného člověka.