Základní projekty (cíle)

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Mezi klíčová témata, poslání a cíle organizace patří tři základní projekty.

 

Prvním projektem je provozo- vání Záchranné stanice živo- čichů v Plzni. Sem patří zejména pomoc poraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům.

 

 

 

 Druhým a neméně důležitým projektem je realizace druho- vé ochrany volně žijících zvířat, včetně praktické terénní ochrany přírody.

 

  

 

 

Třetím a rovněž velice důležitým projektem je ekologická vý- chova a osvěta. Ta výrazně ovlivňuje oba dva výše uvedené okruhy a pomalu se stává nejefektivnějším prostředkem ochrany přírody.