Ekologická výchova

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Realizace ekologicko výchovných či informačních projektů, zaměřených zejména na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. V rámci tohoto projektu realizujeme:

 

 

 

 

 

 

 - přednáškovou a vzdělávací činnost na MŠ, ZŠ a středních i vysokých školách

- mediální a publikační činnost

- vydávání tématicky zaměřených materiálů (filmových dokumentů, obrazových
  karet atd.)

- dny otevřených dveří a exkurze v areálu ZSŽ

- praktické terénní vycházky s výkladem (zimoviště, rezervace, hnízdiště)

- ukázky odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva

- individuální a předem dohodnuté akce

- tématicky zaměřené výstavy

- odborný poradenský servis

 

Tyto projekty jsou rovněž realizovány bez územního členění, spíše celoplošně a v rámci celé ČR.

 

Další fotografie: