08.03.08 - Tůňka pro čolky

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Tůňka pro čolky obecné u sv. Jiří

ze dne:

08.03.2008

místo konání:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

Tak tůňka u sv. Jiří hotová a podle mého názoru docela vydařená akce.

Děkuji všem zúčastněným za vynikající práci.

A výsledek akce posuďte sami.

 

PŘED AKCÍ                                         PO AKCI

 

Sobota (8.3.08)

- pokácena jedna suchá olše
- prosvětlení břehů tůňky mýcením náletových dřevin (bez černý)
- čištění tůňky, sběr komunálního odpadu, úklid břehů a lokality (celkem
cca 500 kg odpadu, 5 pneu, plasty = 700,- Kč likvidace)
- pokus o vyčerpání vody a odtěžení sedimentu (sedimentu bylo takové
množství, že pokus se nezdařil, obě čerpadla byla během několika málo
minut totálně zanesena - nefunkční)
- částečná likvidace černé skládky u zahrádkářské kolonie (pálení větví,
třídění odpadu a jeho likvidace)
- instalace zákazových a informačních tabulí jak na skládku, tak
do areálu zahrádkářské kolonie

 

Neděle (9.3.08)

Při nedělní projížďce na kole jsme s Hankou zcela náhodně objevili u sv. Jiří pracující bagr. Lepší už to být nemohlo, a tak za úplatu (1.000,- Kč) nám bagrista z tůňky ochotně vybagroval usazený sediment (tlející listí, větve, další pneumatiky, odpadky). Ručně bychom to asi těžili tak týden a o náročnosti vybírání metrové usazeniny sedimentu ani nemluvím. Následovalo vytřídění odpadu a větví z vytěženého bahna, dorovnání břehů (náběhů), rozhrnutí jedné ze dvou hromad zeminy a úprava výlezů z vody.

 

Pondělí (10.3.08)

Za pomoci čerpadla a elektrocentrály jsem zhruba 3 hodiny čerpal vodu ze sousedního potoka, uměle zvedl hladinu tůně a 90% okřehku nechal odplavit mimo tůň. Částečně došlo i k výměně silně zapáchající vody. Celá lokalita byla následně uklizena, doupravena a zabezpečena. Mimo jiné jsem s Ing. R. Havelkou (SVSmP) přímo na lokalitě osobně dojednal o odtěžení černé skládky nad tůní, a to v termínu od 15. dubna do 30.dubna 2008.

 


Celá akce i technologický postup byly předem konzultovány s kolegou Romanem Rozínkem z firmy NATURA SERVIS s.r.o., který patří k předním odborníkům na problematiku obojživelníků v ČR.

 

O realizaci akce byli informováni jak zástupci MO tak MMP OŽP, Pkú a vlastníci dotčených i sousedních pozemků.

 

Realizováno členy DES OP za podpory paní Jiřiny Pešové s dcerou (ZOO a BZ města Plzeň) a dobrovolníků sl. Lucie Šeflové a zahrádkáře p. Jíry.

 

Realizováno za 3 dny, hrazeno z rozpočtu DES OP. Celkové náklady cca 5.000,- Kč

 

Po celou dobu realizace byli na lokalitě pozorováni a několikrát odchyceni zimující skokani hnědí, další druhy obojživelníků zatím nezaznamenány.

 

 

 

 

 


za DESOP a Záchrannou stanici živočichů Plzeň:

K. Makoň - podrobnější informace k tématu poskytnu na mobilu
777 145 960

 

zpráva ke stažení ZDE