12.-17.08 - Nové tůňky

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Nové tůňky pro obojživelníky u kostela sv. Jiří

ze dne:

12. - 17.11.2008

místo konání:

Plzeň – Doubravka (kostel sv. Jiří)


vlastní zpráva:

Další dvě nové tůňky pro obojživelníky u kostela sv. Jiří, tentokrát v režii kolegy MUDr. Ondřeje Hese. Ondra je hlavním iniciátorem a realizátorem tohoto projektu a zařídil jak všechna potřebná povolení (a že jich nebylo málo), tak těžkou techniku k realizaci. Musím přiznat, že ho obdivuji, neboť v poměrně krátké době zdárně zvládl to, o co jsem se já snažil několik měsíců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každopádně ve středu 12.11. se u Hrádeckého potoka, kousek od kostela sv. Jiří bagrovalo a odvážela zemina. Celý víkend pak kolem tůněk Ondra poskakoval s hráběmi a upravoval jejich okolí. Z jara ještě bude potřeba tůňky osadit vhodnou vegetací a nainstalovat informační tabule s texty a obrázky. Finanční náklady celé akce zatím hradí DES OP z vlastních zdrojů a alespoň na informační tabule se pokusíme sehnat podporu z některého finančního fondu ŽP.


Tůňky byly vyhloubeny tak, aby jejich tvar i charakter přirozeně zapadl na lokalitu a zároveň byly pro obojživelníky ideálním útočištěm. Nejhlubší místo má cca 1 m a nechybí ani nezbytně nutné mělčiny a pozvolné břehy. Napájení tůněk vodou je přirozeného charakteru, neboť na lokalitě je celoročně mokřad a vydatný spodní pramen. Vybagrováním tůněk došlo k výraznému zkvalitnění biotopu a vzniku dalšího významného stanoviště pro volně žijící druhy živočichů. V okolí tůněk byly zcela úmyslně ponechány všechny ztrouchnivělé kmeny, napadané větve, listí a jiné přírodní nerovnosti. Ty slouží jako přirozený úkryt pro zimování obojživelníků. Zato všechny odpadky, pneumatiky, igelity atd. byly z lokality odvezeny do sběrného dvora.


Závěrem lez pouze poděkovat firmě BERGER Bohemia a.s za technickou podporu a pomoc. Dále pak primátoru města Plzně Ing. Pavlu Rödlovi,  který celou akci na městském pozemku zaštítil a všem těm, kdo na realizaci tůněk spolupracovali.

Pevně věřím, že se nejedná o naši poslední akci a když jsem viděl Ondřeje s jakou radostí (a s čerstvě vymknutým kotníkem) kolem tůněk pobíhal, tak o realizaci dalších akcí nemám opravdu žádné pochyby Vždyť jeho věta „ Konečně pořádné terárium“, rozesmála nejen mě, ale i bagristu.

 


na fotografii:

Doc. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D, realizátor projektu, terarista a herpetolog.

 


zpracoval:

Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz