05.12.09 - Výukový program EV

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Nový výukový program EV „ Zima do naší přírody patří“

ze dne:

05.12.2009

místo konání:

Plzeň – Doubravka (kostel sv. Jiří)


vlastní zpráva:

Další tématicky zaměřený projekt ekologické výchovy rozjíždíme od tohoto pondělí (7.12. 2009). Zejména předškolákům a dětem I. stupně škol základních bychom rádi nabídli zajímavou terénní vycházku zaměřenou na naši zimní přírodu. I když to zatím ještě venku nevypadá, program se cíleně jmenuje „ Zima do naší přírody patří“ a měl by dětem přiblížit jednotlivé druhy volně žijících živočichů a jejich zimní režim.

Vycházka začíná na soutoku řeky Úslavy a Mže u kostela sv. Jiří. Po krátkém úvodu o plzeňských řekách a kostelíku se společně vydáme po značkách a šipkách jako při stopovačce. Na jednotlivých stanovištích (zastávkách) pak budou děti plnit různé naučné i dovednostní úkoly. Například hledat spícího hada pod kamenem, počítat zimující žáby pod padlým stromem či kličkovat mezi stromy jako zajíci. Na trase nechybí ani funkční krmítko pro drobné ptáky, nádherné staré lípy a v nich se ukrývající (zimující) zvířátka. Konec stopovačky je pak na lávce pro pěší přes řeku Berounku, kde budou moci děti při dalším výkladu krmit labutě a divoké kachny.

Pro školáky máme připraveny úkoly jiné a složitější i když hlavní téma zůstává stejné (zimní příroda). Proto nechybí ukázky zvířecích stop a také stopy pobytové, jako například původní ohlody od bobra, šišky a skořápky ořechů vyloupané veverkou, informační tabule u tůněk pro obojživelníky a 18 obrazových tabulí o zimujícím ptactvu na řece Berounce.

Z tohoto důvodu proběhla o tomto víkendu i výměna všech informačních tabulí na lávce pro pěší přes řeku Berounku. Výměna tabulí byla opět financována z Nadačního fondu Zelený poklad, díky kterému bylo toto informační stanoviště v roce 2002 naší organizací založeno a zprovozněno.

Mimo jiné se zimním projektem ekologické výchovy jezdíme opět i po školkách i školách.

Tady je program uzpůsoben výkladu ve vnitřních prostorách, přičemž využíváme jak některé názorné pomůcky, tak zvětšené fotografie (formátu A3) a další.

Věříme, že naše ZIMA zaujme alespoň tak, jako zaujal PODZIM a že MŠ i ZŠ půjdou raději ven do přírody, aby děti zažily a cítily zimu na vlastní kůži.

 


na fotografii:

Michael Boušík a Radek Zeman při výměně informačních tabulí na lávce pro pěší přes řeku Berounku. Dále ukázka jednotlivých stanovišť (zastávek) nově představovaného programu ekologické výchovy nazvaného „ Zima do naší přírody patří“.

 


zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz