25.5.11 Zklamání i radost

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Zklamání i radost 

 

ze dne: 

25.5. 2011 

 

místo konání:

Plzeňský kraj (Plzeň – sever, Plzeň – jih, Domažlicko, Tachovsko) 

 

vlastní zpráva:

 

Poněkud v rozpacích a se smíšenými pocity jsme se vrátili z další pravidelné jarní kontroly obsazenosti námi sledovaných hnízd a hnízdišť.

 

Na jedné straně nádherné fotografie od Bohumila Máška a kroužkování dvou mladých výrů, ale na té druhé minimální obsazenost lokalit  za posledních 10 let co pamatuji.

 

Výři - z námi pravidelně sledovaných jedenácti hnízdišť výrů velkých obsazena pouze dvě! Na jednom hnízdě u Plzně 1 mládě a na stromovém hnízdě u Staňkova mláďata 2 (viz přiložené foto). Všude jinde žádné pobytové stopy, vývržky, trus a ani pohyb dospělých ptáků. Tady svou roli pravděpodobně sehrál dlouhodobý pokles a velice nízká úspěšnost při vyvádění mláďat. Těchto u nás největších sov rapidně ubývá zejména z důvodů jejich rušení při sezení na vejcích, likvidace jejich hnízdišť, změn krajiny a hodně dospělých ptáků pak hyne i pod koly automobilové a vlakové dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

Černí čápi – kontrolováno celkem pět hnízd a výsledek víc než tristní:

 

Kladruby u Stříbra (TC) - hnízdo původně obsazeno celým párem, opět (již třetím rokem) však v důsledku neustálého rušením ptáků sedících na vejcích nekoordinovanou těžbou dřeva (odstraňování polomů) a nepovoleným pohybem motorových vozidel  po nedaleké lesní cestě hnízdo opuštěné, bez mláďat i dospělých ptáků!

 

Krasíkov, potok Hadovka (TC) – hnízdo opraveno, ale bez mláďat a hnízdícího páru. Důvodem opět nekoordinovaná těžba a honba za hospodářským výsledkem v době hnízdění ptáků! O tom zcela jasně svědčí nová (čerstvá) paseka v těsné blízkosti hnízda!

 

Hubenov (PS) – hnízdo opravené bohužel však bez mláďat a hnízdícího páru.

Příčina neúspěšného hnízdění nezjištěna, hnízdo pravděpodobně predováno.

 

Město Touškov (PS) – zde lokalita obsazena celým párem s minimálně 3 mláďaty. Tady je nutno pochválit soukromého vlastníka lesa, který nejen bere ohledy na živočichy žijící v lese, ale i důrazně vyžaduje zachování klidového režimu na lokalitě po celou dobu hnízdění (viz foto).

 

 

 

 

Bezemín (TC) – po dlouhé době opět obsazené hnízdo, naštěstí daleko od lidí a pro lesní techniku v nepřístupném terénu – zatím.

 

Na fotografiích:

Kroužkování dvou mláďat výra velkého z atypického stromového hnízda u Staňkova.

Kontrola hnízda čápů černých, hnízdo u Města Touškova na umělé hnízdní podložce se dvěma mláďaty a jedním rodičem.

 

zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)