4.8.11 Poštolky

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Příběh malých poštolek 

ze dne: 

4.8.  2011  

místo konání:

Plzeň,  ZSŽ

 

vlastní zpráva:

Dostaly se k nám na stanici ještě jako vajíčka, bylo jich pět a jejich máma je snesla do truhlíku k uschlým muškátům na parapetu jednoho panelového domu v Sokolovské ulici. Majitelce bytu však přítomnost poštolčí rodinky na okně vadila, a tak chtěla, abychom si vajíčka odvezli. Podobné případy dost neradi řešíme a snažíme se vždy  lidi spíše  přesvědčit. V tomto případě však byla paní neoblomná a pohybem v pokoji samičku sedící na vajíčkách  poměrně často rušila. Vyzvedl jsem proto 10. května 2011 v podvečer oněch pět kropenatých vajíček a vyhověl požadavku majitelky bytu.

 

Přímo z Lochotína putovala vajíčka nejkratší cestou a co nejrychleji do umělé líhně kolegy Vlastimila Voráčka z Roupova. Ten pro nás již několik let úspěšně a profesionálně líhne nejrůznější druhy ptáků z ohrožených, vysekaných či poškozených hnízd. V tomto roce to pro něj byla již druhá snůška poštolek také z ohroženého hnízda, kterou též úspěšně vylíhl.

 

Netrvalo dlouho a z pěti vajíček se k nám na stanici vrátila (5.6. 2011) celkem tři několik hodin stará mláďata  (viz první fotografie). Byla pouze tři, jelikož zbývající dvě vejce byla neoplozená a nebo čerstvě snesená a přesunem poškozená.

 

 

 

První dny svého života trávila poštolčata pod žárovkovým světlem staré stolní lampičky. Jakýsi provizorní inkubátor jim nahrazoval mámu, zajišťoval potřebnou teplotu a stal se jejich dočasným  domovem. Role táty (samečka starajícího se o přísun potravy) se ujali lidé ze stanice, kteří téměř nepřetržitě servírovali dlouhou pinzetou přímo do hladových zobáčků malé kousíčky laboratorních myší, potkanů a jednodenních kuřátek. Individuální péče spojená s pravidelným krmením trvala přes tři týdny do doby, než se naučila mláďata trhat a přijímat potravu sama. 

 

Zhruba v pátém týdnu od vylíhnutí byla pak mláďata přesunuta o třídu dál, a to do velké voliéry k ostatním zkušenějším a starším poštolkám. Zde se naučily základním návykům chování dravce, cvičily křídla a trénovaly spolu s ostatními poštolkami.

 

 

 

Ve finále dostaly na nohy ornitologické kroužky a za pěkného počasí a přítomnosti fotografa, Bohumila Máška,  byly na strništi za stanicí (Plzeň – Doubravka) úspěšně vypuštěny (3.8.2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolem stanice se zdržovaly i dnes a z čerstvě přeoraného strniště s hlasitým pokřikem sbíraly a nosily vyorané „myši“ (hraboše).   

 

Tímto způsobem je ze ZSŽ Plzeň vypuštěno a vráceno zpět do volné přírody cca 20 – 30 mláďat poštolky obecné ročně. Všechna vypouštěná mláďata jsou kroužkována a zprávy o jejich pohybu pak dostáváme průběžně ještě několik let po jejich vypuštění.

 

Na fotografiích:

Celkem tři čerstvě vylíhnutá mláďata poštolky obecné, dovezená z líhně Vlastimila Voráčka         z Roupova. Vypouštění uměle vylíhnutých a odchovaných poštolčích mláďat na strništi za Záchrannou stanicí živočichů Plzeň                                                             Foto: Bohumil Mášek

zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)