03.10.12 Vypuštěný rybník v Bažantnici

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Vypuštěný rybník v Bažantnici.

 

Ze dne: 

3. a 4.10. 2012

 

Místo konání:

Bažantnice u Manětína (PS)

 

Vlastní zpráva:

 

Možná jsem zase příliš přecitlivělý, přetažený a pesimistický, ale já to prostě nechápu.

U obce Bažantnice je u silnice poměrně pěkný, středně velký rybník. Ten, podle místních, spravuje a vlastní soukromá rybářská společnost z  Mariánských Lázní. Již od konce minulého týdne rybáři rybník vypouštěli a včera dopoledne lovili. Až do tohoto okamžiku by na tom nebylo nic špatného ani divného, kdyby tam po nich v bahně nezůstala uvězněná labutí rodinka s pěti mláďaty. Mimo jiné, rybník se snad údajně kvůli opravám nebude ani napouštět, a tak dvě dospělé a pět mladých labutí zůstalo u čepu v louži bahna na pospas vlastnímu osudu.

 

Telefonoval kde kdo, jenom ne rybáři. 

O vypouštění rybníka a labutí rodině mě informovalo hned několik lidí najednou. Někteří jezdí kolem rybníka v Bažantnici pravidelně a podrobně celou událost monitorovali. Já osobně jsem situaci nepřikládal žádný velký význam, neboť jsem se naivně domníval, že když nevolá někdo od rybářů či z místně příslušných úřadů ochrany přírody, kam vypouštění rybníka rybáři běžně hlásí, tak že všichni mají situaci pod kontrolou a o případném problému vědí. Jaké však zase bylo velké moje zklamání, když rybáři rybník ve středu dopoledne bez mrknutí oka slovili, dovypustili a spokojeně odjeli.

 

Oni si přeletí a labutí je dost!

Co oči nevidí, srdce nebolí a labutí je přece dost, mimo jiné, rybářům žerou krmení pro ryby, a tak když tam nebudou a nebo zůstanou v bahně, tak se zase až tak nic moc neděje.

 

Hodně podobně se k celému případu pravděpodobně staví bohužel i kompetentní orgány ochrany přírody. Přiznám se, že jsem už dál neobvolával všechny ty kompetentní složky, které máme k tomuto účelu zřízeny, dokonce jsem ani nekontaktoval majitele rybníka, jelikož jsem ho prostě nezjistil a myslím, že všichni už svůj pohled na věc jasně deklarovali tím, co udělali. Mimo jiné, stejně bych už nikoho v práci pravděpodobně nezastihl a hlavně by mně, ani labutím v bahně v daný moment asi nepomohli. Stál jsem tedy na hrázi rybníka a koukal na bezradně se blátem natírající mláďata v nehlubším místě bahenního nánosu. Čtyři mláďata a samec byla už letuschopná, ale samice přepeřovala, neměla dorostlé letky a jedno z mláďat bylo evidentně také zatím nevzletné. Rodina se však držela pohromadě, a tak po několika pokusech o odlet z rybníka se samec s letuschopnými mláďaty vždy do bláta zase vrátil. Bylo tedy jasné, že se musím pokusit ptáky pochytat a převézt, ideálně všechny, na jinou, náhradní lokalitu. Samici jsem proto nalákal na chleba a s místním přihlížejícím kolegou a jeho dětmi úspěšně odchytil (3.10. 2012). Nevzletné mládě se však po odchytu matky došoupalo doprostřed rybníka a létající ptáci se rozlétli. Ten den jsem tedy do stanice v Plzni  převezl pouze odchycenou samici.

 

 

 

Druhý den (4.10. 2012) dopoledne volali manželé Kaiserovi, že blátem obalené a oslepené mládě vylezlo na pole a že ostatní ptáci již odlétli. Požádal jsem je tedy, aby mládě do  mého příjezdu hlídali a nepustili zpět. To oba manželé ochotně udělali a po mém příjezdu jsme společně mládě odchytili. Mělo už značně znečištěné opeření a do krve od bláta a písku rozdrásané obě oči. Pravděpodobně ani moc nevidělo, jelikož se nechalo poměrně jednoduše chytit. Po zklidnění mláděte jsme si ale všimli, že na opačné straně rybníka je ještě jedno. I to jsem s Kaiserovými  úspěšně odchytil a převezl obě mladé labutě za jejich matkou k nám, do voliéry.

       

Závěrem bych rád poděkoval všem těm, co mi na místě s odchytem labutí výrazně a nezištně pomohli. Dále pak  i těm, co jim to nebylo jedno a telefonovali. Nebýt jich, tak minimálně samice a jedno mládě na vypuštěném rybníku v Bažantnici zůstaly, uhynuly a nebo byly predovány.

 

Hned jak se odchycení ptáci dají do pořádku, budou společně vypuštěni na řeku Berounku k Dolanskému mostu, kde by se mohli setkat s druhou půlkou své rodiny. Podle ornitologických kroužků totiž máme zjištěno, že právě rodinka z Bažantnice na tomto úseku řeky Berounky již třetím rokem pravidelně zimuje a několikrát zde ptáci byli námi odečteni. 

 

Labutí pár na rybníku v Bažantnici hnízdí již několik let. Je to jeden z posledních stabilních párů na Plzni-severu celkově. Populace těchto „královských“ ptáků v kraji klesá a každý rok okroužkujeme zhruba kolem stovky mladých ptáků. Tento trend se bohužel drží už několikátým rokem a ve srovnání s počty dospělých ptáků, uhynulých například po nárazu do vzdušných vedení, se nebojím s čistým svědomím říci, že žádná populační exploze tento druh v následujících letech rozhodně nečeká.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii:

Na fotografiích Zdeňka a Václav Kaiserovi při odchytu mladých labutí na vypuštěném rybníku v Bažantnici. Dvě mláďata se samicí ve voliéře v ZSŽ Plzeň a celá labutí rodinka na vypuštěném rybníku v Bažantnici zhruba hodinu po jeho výlovu.

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)