12.1.13 Partička MSVP

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

PARTIČKA

Volba hlavy státu

„Vojna není kojná“ – noční cvičení

Mezinárodní sčítání vodního ptactva

 

Ze dne:

11. a 12.1. 2013

 

Místo konání:

ZSŽ Plzeň

 

Vlastní zpráva:

 

O víkendu proběhla jak první přímá volba prezidenta ČR, tak mezinárodní sčítání vodního ptactva. Obě dvě akce byly natolik zajímavé, že jsem se rozhodl, že je pořeším a pojmu i s naší partičkou.

 

Vše začalo v pátek (11.1. 2013) po15. hodině odpoledne. Nejdříve jsem si vyzvedl Honzála, pak malého Mildu a ve finále Romulu. Přímo z autobusového nádraží jsme pak všichni společně jeli přímo do volební místnosti mého, místně příslušného, volebního okrsku. Cestou jsme probírali historický význam první přímé volby prezidenta a důležitost samotného okamžiku. Dále proč a jak se děje, a hlavně, že prezident republiky je vlastně nejvyšší autoritou a vrchním velitelem ozbrojených sil naší vlasti, a proto je důležité, kdo se jím stane. Zapomněl jsem Vám totiž říci, že naše partička již od samého začátku totiž nežije pouze přírodou a zálesáctvím, ale i bojovou připraveností a vojenským výcvikem J.

 

Proto jsme si také hned po odvolení dali na stanici řádný nástup (denní rozkaz).

 

Pátek 11.1. 2013

 

-       okroužkování a vypuštění vyléčeného kalouse ušatého

Jedinec sražen automobilem někde u Pardubic a přijat s lehkým otřesem mozku bez vážnějších zdravotních potíží. Nálezcem dovezen až do Plzně.  Naštěstí se velmi rychle vzpamatoval, a mohl být vypuštěn zpět do volné přírody.  

 

-       příprava  večeře

Gulášek s těstovinou od Honzíkovy maminky všem chutnal, ale hlavním cílem bylo si večeři připravit i v podmínkách provozu ZSŽ a hlavně samostatně, včetně mytí nádobí atd. 

 

-       noční cvičení a plnění praktických úkolů v terénu

Dvouhodinová noční akce - hledání svítících tyčinek, střelba na cíl, umím si poradit v každé situaci, orientace v terénu v lese, v šeru a tmě. K tomu výdrž, improvizace, přemýšlení, týmová práce a vše, co by se mohlo hodit nejen v praktickém životě, ale třeba i při záchraně volně žijících živočichů (ptáci zamotaní do provázků a zachycení na větvi, dohledávání poraněných zvířat v terénu atd.).

 

-       večerní hygiena na ošetřovně a příprava na spánek

Přespání na ZSŽ.  Opět improvizace, každý sám i jako tým, bez rodičů, řečí, kolikrát

i bez kartáčku na zuby J

 

 

 

 

Sobota (12.1. 2013)

 

-       7:00 hod. budíček

Ne všem se chtělo ráno vstávat, ale na vojenskou rozcvičku vyrazili všichni.

 

-       rozcvička

Běh v trenýrkách ke skautům a zpět opravdu zaujal. Mráz však podle některých  údajně štípal tak, že trhal kusy masa z těla J.

 

-       ranní hygiena

Voda v připraveném lavoru a konvi na ranní opláchnutí byla, pravda, trochu teplejší, ale příště už to bude v potoce a nebo v rybníčku ve voliéře pro vodní ptáky J.

 

-       snídaně, balení.

 

-       8:00 hod. a dál příprava a samotné MSVP

Na stanici přijíždějí další členové DES OP a kolegové,  kteří se zapojili do letošního mezinárodního sčítání vodního ptactva. Nakládají se věci, lodě a jednotlivé posádky se rozjíždějí na předem určené lokality. Vše běží podle předem stanoveného plánu a jednotliví členové partičky rovněž usedají do lodí, aby se vydali se zkušenými kolegy na své první sčítání a zároveň zimní cvičení práce na vodě i v kánoi. Všichni tři jeli poměrně dlouhé sčítací úseky řeky Berounky a bez problémů to zvládli. Počasí nám vyšlo, o další zážitky nebyla nouze, a tak v odpoledních hodinách se pak naši budoucí nástupci i s bagáží a novými poznatky vrátili zpět domů.   

    

Tímto byla naše dvoudenní akce bojové připravenosti, volby prezidenta republiky, nočního cvičení a mezinárodního sčítání vodního ptactva ukončena. Škoda jen, že na zítřejší rajóny a kompletaci použitého vybavení, čištění kanoí atd. partičku už nemám J

 

Závěrem bych chtěl ještě poděkovat Pavlu Sikytovi H2O Sport Sikyta Plzeň, který opět celé naše mezinárodní sčítání vodního ptactva výrazně zasponzoroval bezplatným půjčením lodí a kompletního vodáckého vybavení. Hlavně díky němu jsme mohli bezpečně a v klidu vyrazit na Berounku i s Partičkou!

 

Děkuji samozřejmě i všem zúčastněným, a to i těm, co sčítali na jiných lokalitách a lokalitách, kde se chodí pěšky. Děkuji všem.

 

Celková zpráva o výsledcích letošního mezinárodního sčítání vodního ptactva bude rozeslána až po získání všech dat, jak z neděle, tak z ostatních lokalit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii:

Romula, Milda, Honzík a tým DES OP mezinárodního sčítání vodního ptactva.

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)