9.12.11 Budky a krmítka

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

název - téma:

Plzeňská teplárenská nadělovala

Budky a krmítka pro MŠ, ZŠ a městské parky

 

dne: 

9.12.  2011  

 

místo konání:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

 

Pět set budek pro zpěvné ptáky a deset krmítek od Plzeňské teplárenské a.s. je připraveno v areálu Záchranné stanice živočichů v Plzni -  Doubravce. Jedná se o již jednou zmiňovaný projekt určený zejména pro žáky plzeňských mateřských a základních škol, realizovaný naším spolkem (DES OP) z finanční podpory Plzeňské teplárenské a.s.  Celý projekt vyšel ve finále na necelých 200.000,- Kč, přičemž 160.000,- Kč platila právě Plzeňská Teplárenská, která s nápadem počátkem letošního roku sama přišla.

 

Pět set budek

Budky už měly původně viset na stromech, ale bohužel jejich kompletace a zejména následné dodělávání se s ohledem na manuální náročnost a počet značně protáhlo. Nikdy bych nevěřil, že připravit, nařezat, vyrobit, natřít, oplechovat a osadit lepenkovou střechu 500 budek může být tak časově náročné. To už nemluvím o cenách jednotlivých doplňků, původním rozpočtu a materiálu. Trochu jsem podcenil naše síly a přehnal to i s počtem budek. Dnes máme hotových budek plnou stanici a čeká nás to nejdůležitější a to jejich rozvezení a rozvěšení do školek, škol i parků. Přes 50 je jich již rozvěšeno, ale ještě jsme se rozhodli dát každé škole informační leták s pokyny jak o budku pečovat, kdy ji čistit a hlavně co mohou žáci v budce vidět hnízdit. Naštěstí do hnízdní sezóny roku 2012 je ještě daleko, a tak věřím, že i přes drobný časový posun dokážeme budky včas a efektivně rozvěsit. Cílem totiž není budky za každou cenu a viditelně umístit, ale vytvořit ptákům nové, vhodné a bezpečné hnízdní možnosti včetně ekologické výchovy i osvěty žáků.

 

Deset krmítek

Deset krmítek pro přikrmování drobného ptactva na vybraných školních či školkových zahradách je něco navíc, s čím jsme přišli nad rámec projektu, abychom zapojili děti do ekologické výchovy již dnes. Je jasné, že vyvěšováním ptačích budek v zimních měsících žáky a media asi neomráčíme, a tak jsme se rozhodli zafinancovat z vlastního rozpočtu výrobu a nákup deseti větších krmítek. Ta budou ještě v těchto dnech rozmístěna do vybraných školních a školkových zahrad tak, aby žáci ideálně v rámci výuky mohli přímo z okna učebny sledovat, co se na krmítku děje a jaké druhy ptáků na krmítko létají. Součástí projektu je i nákup krmení, v tomto případě slunečnice.

 

 

 

 

 

 

 

Kamerou sledované krmítko

Dalším nadstandardním doplňkem projektu je zakoupení webové kamery a její osazení ke spolkovému krmítku. Díky tomu mohou dění na krmítku sledovat nejen žáci v počítačových učebnách, ale i každý, kdo má přístup na internet. Opět projekt financovaný výhradně z rozpočtu DES OP nad rámec předložené žádosti.

 

na fotografiích:

Budky a krmítka v areálu ZSŽ Plzeň.

 

zpracoval:

Karel Makoň (777 145 960)