21.10.2017 Sobotní akce v rezervaci Nový rybník Líně

Sobotní akce v rezervaci Nový rybník Líně.

V sobotu 21. 10. 2017 proběhl za přímé účasti a pomoci Plzeňského krajského úřadu, Agentury ochrany přírody a členů DES OP společný, předem plánovaný výlov ptačí rezervace Nový rybník u Líní.

Cílem celé akce bylo vylovit z mokřadu ryby, zabezpečit škeble, lokalitu připravit na zimování a případné odbahnění.

Generační líny, štiky a candáty jsme převezli zakomorovat do Plzně do rybníku Správy veřejného statku města Plzně, odkud je v příštím roce dostaneme zpět a následně zase vrátíme do rezervace. Ryba bílá a také druhy ryb v rezervaci nežádoucí byly předány do ZOO Plzeň ke zkrmení, kapra si odkoupil místní rybářský spolek do svého revíru.

Celá akce byla nejenom fyzicky ale organizačně a logisticky velice náročná. Do poslední chvíle nebylo jasné, kolik ryb v rezervaci vůbec bude a zda se ji podaří vůbec na výlov vypustit. Nejedná se totiž o klasický rybník s uměle vytvořeným lovištěm a vypouštěcím zařízením, ale o uměle vytvořenou mělkou louži na téměř absolutní placce.

Nakonec se i přes menší technické komplikace akce zdařila.
Děkuji všem zúčastněným za nasazení, pomoc i podporu.

Vylovilo se celkem 1.071 kg ryb.
(štika 17,6 kg, candát 19,7 kg, lín 5,7 kg, kapr 316 kg, karas 162, bílá ryba 550 kg)

Více na přiložených fotografiích.