17.12.2017 25 let DES OP

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

25 let od založení DES OP

Ze dne:

17. 12. 2017

Místo konání:

Plzeň

Vlastní zpráva:

V sobotu 2. prosince 2017 to bylo přesně 25 let od momentu, kdy byl Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva oficiálně zaregistrován na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení věnující se ochraně přírody a ornitologii pak obzvláště.

V reálu to pak znamená, že právě od 2. prosince 1992 DES OP oficiálně funguje a v těchto dnech oslavil své 25. narozeniny.

Rád bych u této pro nás významné události poděkoval jménem svým i našich zvířecích pacientů všem, kteří mi pomohli spolek založit, dali mu kus svého života, pomohli s jeho výchovou a přes pubertu a různé nesnáze ho dovedli až sem.

Děkuji i všem, kteří nás dlouhodobě podporují a nezapomněli na nás ani letos.

Děkuji pak hlavně i těm, se kterými úzce spolupracujeme a pomáhají nám při naší činnosti.

Za tu dobu je to několik stovek jednotlivců, firem, profesionálů i amatérů a hlavně lidí, kteří nás sledují, pomáhají nám a jsou spolu s námi.  Bez jejich pomoci by DES OP neexistoval, nefungoval a nikdy by se nedostal až sem.

Děkuji a s úctou

Karel Makoň – předseda DES OP

Slavilo se prací

I přesto, že spolek má nespočet svých příznivců, několik desítek členů a spolupracovníků, nebyl čas je všechny oslovit a pozvat alespoň na přátelské posezení a setkání. Každý má zvlášť teď v prosinci plno jiných starostí, a tak ani my v kruhu nejužším jsme se ještě ani nepotkali, anebo když už potkali, tak při další práci. Na druhou stranu ale tímto kulatým výročím žijeme celý rok a snažili jsme se s vámi o něj podělit například na stránkách prestižního časopisu Vítaný host či na různých našich akcích.

Speciální program pro nevidomé

V úterý 28. 11. jsem realizoval jako svou velkou výzvu speciální ekologicko-vzdělávací program pro slabozraké a nevidomé klienty Tyflo Centra Plzeň. V pidi společenské místnosti se nás sešlo cca 15 dospělých a jeden pes.

Po krátkém úvodu jsme si povídali o volně žijících zvířatech, která mají stejný problém jako většina přítomných, a to že buď špatně vidí, nebo nevidí vůbec. Samozřejmě, že tento handicap je u většiny zvířat vyvážen jinými přednostmi, a tak jsem svůj výklad pohotově otočil i do té lidské roviny. Následovala hypotetická vycházka do jarní přírody. Díky audio nahrávce jsme se všichni posunuli v čase, přeskočili zimu a vyrazili do jarní přírody.

Na závěr jsem pustil audio nahrávku z našeho výukového DVD. Komentář namluvený Pavlem Liškou a hudba Varhana Orchestroviče Bauera zaujal přítomné natolik, že pro ně připravujeme všech pět zvířecích audio příběhů umístit na naše webové stránky ke stažení ve formátu MP3.

Konference „Naše příroda“- Olomouc

Doslova na otočku jsem hned po dopoledním programu pro nevidomé 28. 11. 2017 jel z Plzně vlakem do Olomouce, abych zde účastníkům 3. tematicky zaměřené konference „Naše příroda“ představil zbrusu novou výukovou prezentaci nazvanou „25 let DES OP aneb to nejzajímavější z naší činnosti od roku 1992 – 2017“.

Pondělí 27. 11. 2017 se seniory v D-klubu na Doubravce

Jsme sousedé a hodně z nich mě pamatuje ještě jako dítě. Paní prodavačka z papírnictví, paní kuchařka ze školní jídelny, místní zahrádkář a další a další. Pozvali si mě na jedno ze svých setkání, abych jim pohovořil o naší záchranné stanici. Pohotově jsem využil připravené přednášky na konferenci do Olomouce a promítl příběh vlaštovky Vlaďky z našeho výukového DVD. Na závěr nechyběly fotohádanky některých našich volně žijících živočichů z archivu našeho fotografa Bohumila Máška. Byl jsem velice příjemně překvapen znalostmi přítomných účastníků setkání.

Pátým rokem na Pedagogické fakultě v Plzni

Pondělí 4. 12. 2017 proběhly čtyři hodiny teorie + exkurze na ZSŽ Plzeň. Jedná se o můj velice oblíbený další ročník přednášky pro budoucí pedagogy. Téma, jak jinak než ekologická výchova ve výuce, ale i způsob výuky v praxi. Velice příjemná společnost studentů, kteří rovněž prokázali výborné znalosti biologie.

Na fotografii:

Návrh pamětní pohlednice vydané u příležitosti 25. výročí od založení DES OP.

Ptačí strom – litografie od výtvarnice a naší sponzorky paní Jany Vackové. Děkujeme.

Dále vybráno z archivu DES OP.

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)