Vítaný host

Časopis „Vítaný host“ vychází již několikátým rokem a svým obsahem je orientován výhradně na propagaci Plzeňského kraje. Na jeho stránkách ožívají střípky z dávné historie, příběhy, pověsti a legendy. Časopis navštěvuje a popisuje kulturní i přírodní památky, muzea, galerie, objevuje studánky, památné stromy, rozhledny i zajímavé rodáky, kteří svou činností kraj ovlivnili nebo proslavili. Snaží se čtenářsky poutavou a výtvarně vkusnou formou, doplněnou řadou atraktivních fotografií inspirovat čtenáře k cestám po kraji, který je naším domovem.

Časopis obdržel čestné uznání v novinářské soutěži o Non Prix Pereant, což nejlépe dokazuje jeho kvalitu a úroveň. Je také pravidelným mediálním partnerem DES OP Záchranné stanice živočichů a dobrým společníkem všech, kterým Plzeňský kraj není lhostejný. K nahlédnutí je na www.vitanyhost.cz, kde si mohou čtenáři zajistit i předplatné. Zajímavé články si můžete přečíst také kliknutím na jednotlivé obrázky.