RSS
Zpět
001 - D - LO

Na přítoku do Nového rybníka u Lochousic postavil bobr celkem tři hráze.
DES OP - Zeman Radek

 
Stáhnout obrázek
002 - D - LO

Bobří hráz nejenom zachytí přívalové deště a zadrží vodu v krajině, ale i chrání rybník před jeho zabahněním vodou splavovanou zeminou.
DES OP - Zeman Radek

 
 
Stáhnout obrázek
003 - D - LO

Kaskáda bobrem vytvořených hrází a rybníčků na přítoku je domovem mnoha dalších živočišných druhů a rostlin.
DES OP - Zeman Radek

 
 
Stáhnout obrázek
004 - TT- LO

Nový rybník u Lochousic - pohled od poslední hráze směrem k rybníku. Padlé stromy do vody jsou pak přirozeným úkrytem všech živočichů včetně ryb.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
005 - TT- LO

Přítok s rákosím.
Typltová Taťána

 
Stáhnout obrázek
006 - TT- LO

Třetí hráz a pak už volná vodní hladina.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
007 - TT- LO

Třetí tůň nad poslední hrází, tady bydlí vodohospodář.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
008 - TT- LO

Druhá (prostřední) hráz na přítoku do rybníka.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
009 - TT- LO

Rozlitá voda zaplaví kořeny nepůvodních dřevin, ty voda udusí a na jejich místě pak vyrostou dřeviny původní.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
010 - TT- LO

Založení a základ lužního lesa, jednoho z nejdůležitějších biotopů planety.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
011 - TT- LO

Návrat k původním dřevinám rostoucím u vody, likvidce člověkem preferovaných a na místě nepůvodních dřevin.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
012 - TT- LO

Součástí revitalizace údolní nivy potoka je i zmlazování porostu a rychle rostoucích dřevin.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
013 - TT- LO

Zadržená voda je evidentně plná živin a ty je třeba z vody odčerpat právě přes rostliny.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
014 - Z - LO

Hmyz je důležitou součástí celého ekosytému a potravou pro mnoho dalších živočichů. Každá rostlina a zvíře má zde své nezastupitelné místo.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
015 - Z - LO

Obojživelníci byli úplně první, kteří vylezli z vody a začali obývat souš. Kuňka obecná - námluvy.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
016 - Z - LO

Hnízdo místního labutího páru ukryté v rákosí. Labuť velká, nejtěžší náš létající pták.
Typltová Taťána

 
 
Stáhnout obrázek
017 - Z - LO

Bezpečí rákosin rybníka využívá k hnízdění i dravec moták pochop. Tři mláďata ve věku tři až sedm dní.
DES OP - Makoň Karel

 
 
Stáhnout obrázek
018 - Z - LO

Postrach všech rybníkářů kormorán velký. Přísný inspektor nekompromisně regulující nadměrný počet ryb v ekosystému.
Typltová Taťána

 
Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery