12.9.2018 Zpráva výsledku šetření - bobr Drahotín.

Pěkný den,
zhruba po jednom měsíci šetření posílám "Závěrečnou zprávu k pokousání člověka bobrem na Drahotínském rybníku". Podrobnosti v příloze přičemž nejdůležitější je asi "Závěr šetření" (viz níže).
S pozdravem


Závěrečné shrnutí výsledků šetření:
Dle výsledků a záznamu z fotopasti se na lokalitě Drahotínského rybníka aktuálně vyskytují dva exempláře zákonem chráněného bobra evropského.

Obě dvě zvířata jsou ve výborné kondici bez známek poranění či viditelného handicapu a problémů. Po celou dobu tří týdnů umístění fotopasti byla vždy na záznamu zachycena pouze noční aktivita dvou jedinců, a to zejména kolem půlnoci a za tmy k ránu.

Dále, obě zvířata nejeví žádné známky atypického chování a evidentně se na lokalitě zdržují již několik měsíců. Žijí skrytým způsobem života v zadní klidnější a méně lidmi exponované části rybníka.  Pro místní obyvatele a ani ekosystém nepředstavují žádné riziko, nebezpečí ani hrozbu a k incidentu, kdy byl napaden člověk, muselo dojít pouze v mimořádné situaci, kdy byl bobr pravděpodobně atakován volně pobíhajícími venčenými psy. Takovéto případy známe a jsou již několikrát popsány, ale vždy se jednalo o přímý kontakt psa s bobrem, nebo dokonce cílené pronásledování bobra psem. V takovém případě se bobr dokáže velice účinně a intenzivně bránit, přičemž psa se nebojí a dokáže se s ním přímo utkat.

Pravděpodobně k tomuto ataku bobra a psů došlo i v monetě, kdy pokousaný muž venčil své dva psy hned vedle břehového porostu, kde mohl být bobr psy překvapen. K pokousání muže (majitele psů) bobrem pak pravděpodobně došlo v momentě, kdy se muž snažil své psy (jak sám uvádí v reportáži - štěně) před bobrem uchránit, a dostal se do prostoru mezi zvířata, anebo bobra a jeho únikovou cestu do vody.  V takovémto případě je pak velice pravděpodobné, že bobr v krajní nouzi a ohrožení svého života na muže zaútočil rovněž a pokousal ho.

Jinou variantu si nedovedu představit, jelikož i podle záznamu z fotopasti jsou místní bobři aktivní hlavně v noci a jejich pobyt venku mimo vodu v tomto čase na tak rušné lokalitě je málo pravděpodobný.

Své v celém případu mohla však sehrát i černá skládka (3) trávy, ovoce a zbytků ze zahrádek, která se nachází necelých 10 m od místa incidentu. Je dost možné, že bobři se zde přiživují na zbytcích vyvážených ze břehu do vody a volně pobíhající psi je zde mohli snáze překvapit.

Vyloučit však ani nelze souvislost se sousedním polem kukuřice, které bylo v těsné blízkosti rybníka. Ovšem předpoklad, že by se bor vydal na pastvu tak daleko od vody v 17:00 hod. za plného světla na lokalitě lidmi exponované rekreační oblasti, mi přijde jako málo pravděpodobná.

Šetření provedl a zprávu zpracoval: Karel Makoň DESOP (mobil.777145960)
V Plzni 12. 9. 2018

Závěrečná zpráva - bobr Drahotín 2018.pdf