Partneři, sponzoři

Děkujeme všem dárcům a partnerům za jejich podporu a pomoc.

Děkujeme všem, co nás dlouhodobě finančně podporují, sledují naši činnost a stali se našimi strategickými partnery.

Děkujeme i všem těm, kteří nás podporují nejenom finančně, ale i svou prací, zkušenostmi, obětavostí, pomocí a přízní.

Za ta léta naší činnosti to jsou desítky až stovky subjektů a lidí, přičemž velice si vážíme jejich přímé spoluúčasti a pomoci.

Díky Vám všem může náš spolek fungovat a realizovat své projekty.

Děkujeme, jelikož bez Vás bychom to opravdu nezvládli!

S úctou Karel Makoň