5.11.2019 Dolanský most a nová lávka Němčovice - Čivice

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

5. 11. 2019
 
Dolanský most.
Plzeň – Chrást – Dolany, ř. Berounka
Zejména teď na podzim a v zimě není téměř týden, abychom nejeli pro poraněnou či uhynulou labuť k Dolanskému mostu vedoucímu přes řeku Berounku a spojující obec Chrást na pravém břehu s obcí Dolany na břehu levém.

Ptáci, nejen labutě, se zde zraňují a hynou pod dráty elektrického vedení téměř pravidelně. Ročně jenom počty těch, co se najdou, jdou do desítek. Již 25 let lokalitu sledujeme a snažíme se spolu s energetiky vymyslet „něco“, na „co“ ještě v celé Evropě nikdo nepřišel. Vymyslet způsob, kterým by šlo celkem 18 drátů vzdušného elektrického vedení vysokého napětí vedoucího přes údolní nivu ř. Berounky pro ptáky zviditelnit. Ve skutečnosti by se však muselo jednat o technické řešení, které by viselo na každém vodiči, a to tak hustě, aby dráty ptáci viděli. Navíc ani zviditelnění vodičů natažených „z kopce na kopec“ přes celou údolní nivu v obrovské výšce nad korytem řeky by pak ale nemuselo být řešením problému. Vodičů je totiž nad sebou tolik, že i kdyby je ptáci viděli, tak nemají šanci se jim vyhnout.

Navíc v Dolanech je téměř pod el. vedením silniční most, který většina ptáků vidí a chce nadletět. Proto ať už letí po proudu či proti, „naberou“ patřičnou výšku a tím se dostanou přímo do natažených vodičů. To vše je jedna velká past a málokterý pták protahující po řece Berounce se dokáže této pasti bez úhony vyhnout.

A tak i tady si naše civilizace vybírá nechtěnou daň za naše pohodlí a dnes už nezbytně nutnou elektrickou energii. Odstranit tuto past u Dolan je však technicky neřešitelné, a tak by bylo dobré, aby na Berounce nepřibývaly pasti další a nové!

V současné době na řece Berounce jenom pod Dolanským mostem zimuje 70 labutí! Spolu s labutěmi je zde jako na celém toku řeky i velké množství divokých kachen, morčáků velkých, sem tam čírka, hohol, orel mořský atd.

Berounka - každý druhý až třetí kilometr překážka přes vodní hladinu, a to až do Prahy.
Řeka Berounka je pro ptáky jednou z nejfrekventovanějších tahových cest a spojkou mezi východem a západem. Navíc se jedná o lokalitu, která je významným zimovištěm vodního ptactva a celoročně je využívána jako biotop, hnízdiště a hlavně potravní zdroj nejednoho zvláště chráněného ptačího druhu. Téměř každý rok, již několik let v pravidelném lednovém termínu, na Berounce sčítáme vodní ptáky. Již 26 let na Berounce kroužkujeme a monitorujeme veškeré ptactvo zde hnízdící či protahující. Troufám si říci, že tak jak znají Berounku naši lidé, od Plzně až do Zvíkovce, tak ji zná asi málokdo. Proto také víme, že každý druhý až třetí kilometr je přes vodní hladinu, údolní nivu či údolí řeky nějaká lidmi vytvořená umělá překážka. Nejčastěji se jedná o vzdušná vedení, a to dráty elektrického vedení, následují různé konstrukce, lávky, mosty. Tento trend se bohužel opakuje až do samotné Prahy. Na celém toku řeky Berounky z Plzně do Prahy, což je necelých 140 km, se pak nachází kolem 70 překážek a většinou i pro ptáky smrtících pastí!

Nová lávka přes Berounku z Němčovic (Olešné) do Čivic.
Když s tímto projektem kolega (ochrance přírody) a starosta obce Němčovice Karel Feršman přišel před několika lety, zhádali jsme se tenkrát tak, že se to psalo i v novinách. Nesmyslně prosazovaná OBLOUKOVÁ varianta projektanta Ing. Tomáše Romportla je totiž v daném úseku údolní nivy ř. Berounky pro ptáky nejenom další překážkou, ale hlavně smrtelnou pastí! Objednavatelem, stavebníkem i investorem je obec Němčovice, která se od projektu lehce upravené OBLOUKOVÉ varianty nechce oprostit ani dnes. Chápu, jsou v tom již investované peníze, projekt je již zpracovaný a jediné, co ho podle zjištěných informací zatím brzdí, je příslušný stavební úřad a naše varovaný, že zde budou zbytečně hynout další ptáci.

A tohle není bohužel počítačová vizualizace a skica předpokládaného pohybu ptáků v návaznosti na překážku. Tohle je holá realita 22. 10. 2019 z Dolanského mostu!

Závěrem:
Lávka z Němčovic do Čilvic mi nevadí a určitě nejsem proti jejímu vzniku, ale zcela otevřeně a veřejně upozorňuji na to, že "OBLOUKOVÁ varianta" plánované lávky bude pro ptáky další smrtící pastí a veliký problém!

Za tímto stanoviskem si stojím a jsem přesvědčen o tom, že zatímco u Dolan nejsme schopni problém vyřešit, tak tady máme na řešení ještě šanci!

Děkuji.