12.1.2020 Nečekané zjištění při sčítání vodního ptactva

ZARUČENÁ  ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

12. 1. 2020

Nečekané zjištění při sčítání vodních ptáků na řece Berounce.
 
V rámci letošního víkendového mezinárodního sčítání vodního ptactva se čistě náhodou podařilo objasnit jednu z dosud nepopsaných událostí. V neděli dne 12. 1. 2020 objevila malá ornitoložka Hanina Makoňová ve spodní části řeky Berounky na levém břehu pod Bukovcem v polesí Háj jasný důkaz o tom, že za okusy vzrostlých stromů nestojí (jak jsme se i my chybně domnívali) bobr evropský, nýbrž sám člověk!
 
U jednoho z čerstvých okusů našla totiž lidskou zubní protézu. Veškeré stopy na místě byly okamžitě zajištěny, a jak potvrdila matka malé nálezkyně stomatoložka MUDr. Hana Makoňová, jedná se opravdu o používanou horní zubní náhradu.
 
Podle dalších stop zajištěných na místě se domníváme, že umělé zuby budou pravděpodobně někoho z Bukovce či Druztové. S policií a stomatology jsme vytipovali ze spádové oblasti několik osob v seniorském věku, které v minulosti pracovaly buď u Povodí Vltavy či v oboru zabývajícím se lesnictvím a zpracováním dřeva. Navíc, policie protézu okamžitě zajistila a hned v pondělí začne zjišťovat, komu by mohla patřit.
 
Tomu, komu protéza padne a bude schopen s ní překousat alespoň dřevěnou tužku, pak hrozí podle zákona o ochraně přírody a krajiny postih za škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, v tomto případě bobra evropského. 
 
Na fotografii Hana Makoňová mladší s náhodně nalezeným důkazem.