16.1.2020 Kavky v Plzni

16. 1. 2020

Kroužkované kavky
Stojíte s autem na Rokycanské třídě někde u pivovaru a čekáte, až na semaforu naskočí „zelená?“
Sedíte v učebně ZČU na Borských polích a znuděně koukáte z okna na posekané trávníky kolem univerzity?
Čekáte na manželku před některým ze supermarketů na Borech, než si nakoupí?

Anebo jen jedete domů vlakem či trolejbusem a vidíte kavky poskakovat po peronu či chodníku?

 
Tak Vy všichni byste si měli přečíst níže uvedený článek od kolegy Davida Melichara z Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko, týkajícího se kavek obecných, žijících už několik desítek let v Plzni.
 

Důležitá je zejména ta pasáž o žlutých odečítacích ornitologických kroužcích, které nejdou na nohách těchto černých a velice chytrých ptáků přehlédnout.

Více informací v přiloženém textu a na fotografiích od kolegy Davida Melichara, na kterého v případě zájmu o podrobnější informace směřujte své dotazy:

David Melichar
Český svaz ochránců přírody Plzeňsko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil. 608764687

 

Kavky v Plzni a okolí – Tisková zpráva
David Melichar, Český svaz ochránců přírody Plzeňsko
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (autor zprávy a fotografií)

Rozsah působnosti
Plzeň a její bezprostřední okolí.

Kavky v Plzni a okolí
V 70. letech minulého století došlo k drastickému úbytku tohoto druhu v celé Evropě. Kavky byly nuceny z různých důvodů zcela opustit své kolonie s doupnými stromy ve volné krajině a přesídlily do měst. Zde našly vhodné náhradní stanoviště a jejich populace začala opět pozvolna narůstat. Přesto je druh stále zařazen mezi silně ohrožené živočichy.

V Plzni mají kavky nejraději jižní předměstí a z neznámého důvodu se naopak vyhýbají severnímu. Nejpočetnější hnízdní kolonie je dlouhodobě ve věznici na Borech.  Zde se drží i početná zimující skupina v mimohnízdní době. Zcela ovšem zanikla např. velká kolonie v polesí Zábělá nebo kolonie hnízdící na hradu Radyně či v kamenném zpevnění náspů železničního mostu přes Klabavu ve Smědčicích.

Již několik let mohou obyvatelé Plzně narazit především na parkovištích kolem velkých nákupních center v části Bory na kavky obecné označené žlutými odečítacími kroužky. V případě odečtu kombinace písmen a čísel na kroužku sdělí Kroužkovací stanice Národního muzea odesílateli kompletní životopis konkrétní pozorované kavky. Ornitologové se tímto způsobem snaží objasnit přelety a usídlování plzeňských kavek, jejich věrnost k hnízdišti, soudržnost ptačích párů a délku života u tohoto druhu v městském prostředí. Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktovat nás můžete i v případě prokázaného hnízdění kavek ve vašem okolí, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.