19.1.2020 A opět čáp černý Olomouc

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

19. 1. 2020

Naprosto neuvěřitelný příběh černých čápů ze Slavíkova u Olomouce má další happyend.
 
Tenhle případ už od samého začátku, co jsme ho začali řešit, byl plný mimořádných událostí, zápletek a neuvěřitelných náhod. Příběh, který snad nelze ani vymyslet a je pro nás tou největší odměnou, kterou lze v rámci činnosti záchranné stanice živočichů vůbec kdy získat.
 
Pamatujete si na ten příběh čápů černých od Olomouce, o kterém jsme Vás v červenci 2019 informovali? Jak u obce Slavíkov vichřice a bouřka strhla hnízdo námi v roce 2008 u Chrančovic na Plzni - severu kroužkovaného čápa černého (61X0), který u Slavíkova hnízdil? Jak po pádu hnízda dvě ze čtyř mláďat nepřežila a další dvě dokrmovali rodiče na zemi? Jak jsme pak jeli přes půl republiky k Olomouci osadit našemu čápovi novou hnízdní podložku a okroužkovat dvě jeho na zemi krmená mláďata? Jak nám jedno mládě ulétlo pryč a podařilo se nám chytit a okroužkovat už pouze to jedno? Jak jsem se bál, že se druhé mládě ztratí a uhyne mimo hnízdo a péči rodičů? Jak nakonec po dvou dnech vyfotil MUDr. Miroslav Kala obě mláďata na námi osazené hnízdní podložce? Jakou jsme měli radost, že ve finále vše dobře dopadlo a akce měla smysl?

Pokud si tohle všechno pamatujete, tak se teď podržte. V neděli 12. 1. 2020 jsem obdržel od hlavního koordinátora ornitologického značení čápů černých RNDr. Františka Pojera informaci s tím, že to jedno jediné odchycené a okroužkované mládě (7. 7. 2019) ve Slavíkově bylo kolegy ornitology odečteno (pozorováno) v Izraeli, a to 2.453 km od Slavíkova, po 5 měsících a 29 dnech od kroužkování!!! Pták byl kontrolován a identifikován podle odečítacího kroužku jako živý a v dobré kondici. Je to naprosto neuvěřitelná další náhoda v tomto příběhu, kdy právě tento jediný čáp s kroužkem 66PW byl vůbec ornitology zastižen, odečten a kontrolován!

Takže příběh, na jehož samotném začátku byla nevinná vycházka manželů Kalových ze Slavíkova do lesa, řešena přes dispečink Národní sítě záchranných stanic v Praze, až po realizování samotné akce naším týmem DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň, místní AOPK a dalšími kolegy má svůj další neuvěřitelný happyend! Děkujeme!

Co si přát více? Snad už jen to, aby se čápi, a to jak černí, tak bílí v pořádku vrátili ze zimovišť nejen zpět na nové hnízdo do Slavíkova, ale i na hnízda v celé naší republice.
 
Podrobnosti o průběhu celé akce na záchranu hnízda čápů černých si nejlépe osvěžíte přiloženým článkem a na fotografiích z podzimního vydání Vítaného hosta roku 2019 i na přiložených fotografiích.

VÍTANÝ HOST - PŘÍBĚH ČÁPŮ ČERNÝCH v PDF