9.2.2020 Ekologická výchova - pitva ryby II

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

9. 2. 2020
 
Ekologická výchova - pitva ryby II.
 
O našem novém výukovém programu nazvaném „Sladkovodní ryby“ jsme Vás již před loňskými Vánocemi jednou informovali. Fotografie od Taťány Typltové nás zavedly do výukové hodiny ZŠ Inspíria v Záluží, kde skupina žáků od I. až po IV. třídu na závěr vzdělávacího programu bedlivě sledovala pitvu vánočního kapra.
Jelikož byl o výukový program velký zájem, rozhodli jsme se ho tentokrát zopakovat (v pátek 7. 2. 2020) s naším kolegou panem učitelem Milošem Bickem z 22. ZŠ v Plzni. Sladkovodním rybám a problematice jejich ochrany jsme opět věnovali celé dvě vyučovací hodiny, přičemž druhá hodina po teoretické přednášce a prezentaci patřila opět pitvě kapra.

Rybu jsem i tentokrát koupil jako živou a čerstvě usmrcenou přímo v rybárně. Třeboňský kapr šupináč však neskončil na pánvičce, ale jako studijní materiál celkem 22 žáků IV. D. Prvotní ošklíbání zejména některých děvčat zhruba po pěti minutách vystřídal nefalšovaný zájem a přirozená potřeba objevovat a bádat. Dokud byl kapr vcelku a sloužil jako praktická učební pomůcka k objasnění pohybu ryb ve vodě, tvaru těla, ochranného zbarvení atd., bylo vše ještě snadné. V momentě, kdy jsem však odkryl dýchací ústrojí ryb a nůžkami odstřihl skřele, už jsem měl problém se ke kaprovi vůbec dostat. Šupiny, vnitřní orgány, plynový měchýř, jikry, oko, oční čočka, to vše putovalo na skleněných petriho miskách z ruky do ruky a byl jsem rád, že se mi rozebraný kapr na konci hodiny vůbec vrátil. Více na přiložených fotografiích opět od Taťány Typltové.

Je vidět, že jednoduchá praktická výchova ve školách jednoznačně chybí. Ano, zcela určitě si dnes můžeme pustit na špičkové technice špičkově a odborně provedený dokument téměř o čemkoliv, ale když si na to navíc můžete sáhnout, cítit to na vlastní kůži se vším všudy a všemi smysly, je to prostě jiné.
Živým důkazem toho, že mám pravdu, byl v této třídě dalších skvělých žáků například Martin Svoboda, který mě zaujal nejen svou praktickou zručností, ale i nefalšovaným zájmem a postřehy.

Na závěr pak nutno už jen říci, že děti byly na náš výukový program předem připravené, věděly, co se bude odehrávat, a tak i jejich znalosti úplně stejně jako v ZŠ Inspíria byly velice slušné.  Je radost učit v takovýchto třídách a je znát, když pedagogové jednotlivá témata před samotným programem i po něm s dětmi ještě probírají a řeší.
 
No a já děkuji za další velice příjemné momenty, při kterých je cítit, že to, co děláme v rámci činnosti našeho spolku (DES OP), má opravdu svůj význam a zpětnou vazbu.  Děkuji.