12.12.12 Otevřený dopis zastupitelům města Plzně

Vážení občané tohoto města,

Vážení zastupitelé města Plzně,

Vážená media,

 

u příležitosti schvalování rozpočtu města Plzně na rok 2013, plošném škrtání a  úsporným opatřením,  bych si i já, jménem naší organizace, dovolil pár slov.

 

Dvacet let budujeme za výrazné podpory tohoto města určitý odborný servis.

(Tato podpora za 20 let činnosti v celkovém součtu nebyla vůbec malá a zanedbatelná, i přesto se v době vrcholu ekonomického rozkvětu a všeobecného blahobytu jednalo o částku 650.000,- Kč na roční provoz. Částka 650.000 narostla postupně z původní částky 320.000,- Kč a udržela se pouze dva roky, přičemž  dnes jsme v návrhu rozpočtu na 570.000,- Kč a rok od roku to stále  klesá!)

 

Dvacet let poskytujeme za minimální finanční náklady jednu z nejlépe hodnocených služeb nejen živočichům, ale hlavně lidem. Přesněji řečeno, žádné město v ČR takovouto službu a servis nemá a pokud ho má, tak je poloviční a za mnohem větší peníze!!! Tato skutečnost je dána tím, že Plzeň je specifické město s velkou hustotou obyvatel a relativně přírodním prostředím na soutoku čtyř řek. Srovnatelné s Plzní, co do rozlohy, počtu pacientů a charakteru je nejblíže asi tak Brno, Liberec, České Budějovice, přičemž žádné z těchto měst (včetně Prahy) takovýto a tak komplexně řešený servis nemá! Dalším důležitým faktem je skutečnost, že tento servis není ani zdaleka jen pro přírodu a volně žijící živočichy, ale hlavně pro lidi a obyvatele města. Poměrově si troufnu říci, že 80% problémů jsou problémy lidí a ne zvířat!

 

Již třetím rokem s tímto městem bojujeme proti finanční krizi, šetříme a utahujeme si opasky. I přesto jsme dokázali za poslední dva roky i s výrazně seškrtaným příspěvkem od města, v době kdy se vše zdražuje, posunout rozvoj naší organizace dál a několikrát překlopit naspořený fond rezerv z doby „tučnosti“ od našich dárců a sponzorů ku prospěchu věci. Potenciál dárců a příznivců či lidí, kteří jsou ochotni pro nás a naši věc pracovat či věnovat svůj čas je však omezen, a již vyčerpán. Ten, kdo se chtěl finančně či přímo zapojit, je již dávno zapojen, a dokonce na něm teď i do jisté míry naše organizace funguje a stojí. Každopádně to však ani zdaleka není možné obsáhnout celé jen v rámci těchto zdrojů, bez finanční a morální podpory města! Jde přece jen o určitý servis – službu, která něco stojí, a tím pádem nese i určité náklady,byť už snížené na minimum!!! 

 

A tady se ptám, kde se tedy stala chyba? 

 

Zatím co my jsme dokázali peníze nejen zhodnotit, ale i ušetřit, a to se oproti rozpočtu našeho města pohybujeme v halířích a nikdy jsme neměli rozpočet záměrně nadsazený, tak město, disponující miliardami a podstatně větším movitým majetkem, najednou peníze nemá a bude si muset vzít další půjčky?

Za zhodnocení a ušetření považuji novou špičkově vybavenou ošetřovnu, přestěhování voliéry pro vodní ptáky,  rekonstrukci voliér uvnitř léčebného zázemí a udržení funkčního servisu v plném rozsahu. K tomu je třeba ještě přičíst úspory, které slouží zejména v prvních měsících v novém roce, a to na základní provoz a úhrady nutných plateb v tomto období.  Neboť peníze od města zpravidla dostáváme na účet až v měsíci květnu, a do té doby se nás nikdo neptá, zda máme a nebo nemáme?

 

Na to, abych si odpověděl na tuto otázku, nemusím být ani ekonom a ani finanční specialita či renomovaný politolog. Já jen vím, že pokud to takhle půjde dál, tak takovéto hospodaření, škrtání a vedení města s dluhy bude mít za následek kompletní likvidaci všeho, co v něm kdy fungovalo, byť za pár korun a dobře. Bez širšího komentáře – ten, kdo nic nedělá, tak ten na tom bude vždy paradoxně  mnohem lépe než ten, kdo něco dělá a má zcela logicky i výdaje a určité náklady!

 

A je jedno, zda to bude naše stanice, škola či školka, charita, divadlo, kojenecký ústav, sociální asistenti, policie či domov důchodců.

 

Protože co si budeme povídat, kdyby město své utahování opasků myslelo vážně, tak by se nejdříve zbavilo všech nefungujících politických a dobře placených komisí, výborů, společností a služeb, které mu nic nepřináší,  ba naopak ho pouze stojí.  Například pravomoci, funkce a výsledky městských obvodů jsou v přepočtu na finanční prostředky, které město stojí lidé, politická místa a budovy zanedbatelné a těžce ztrátové. K tomu každý obvod má svého placeného starostu, místostarostu, radu, zastupitele, komise, výbory atd. každý z nich pak má počítač, odměny a já nevím co ještě. A výsledek, přínos, význam? Krom dobře placených, politicky ovlivnitelných a obsazovaných pracovních míst je téměř nula!!! Umím si představit takovéto úřady v době ekonomického blahobytu a rozkvětu, ale v době krize, kdy škrtáme důchodcům, dětem a všem občanům města? To samé Plzeňské komunální služby a jejich aparát – přínos prosím tomuto městu za peníze, které do něj investovalo a  stále investuje atd.?

 

Protože pokud to neudělá, tak totiž půjdeme ke dnu následně všichni, bohužel nejdříve půjdou ti, co fungovali, a pak až ti, co se jen vezli. A tady jsme opět u základní rovnice, pokud někde sedím jen tak, že tam sedím a beru slušný plat, tak nějaké plošné škrty, krom mé peněženky, nikdo moc nepozná, ale pokud se snažím něco dělat, produkovat a vytvářet, tak to asi za stálého snižování finanční podpory a růstu nákladů dlouhodobě nezvládnu. Nerad bych se dožil toho, že budeme muset do městské poklady peníze ještě nosit, abychom pro město a jeho obyvatele mohli vůbec něco dělat!

 

Jelikož v době, kdy se vše přepočítává jen na vedlejší finanční zisk z každé městské či státní zakázky, v době, kdy i město si půjčuje na „Vánoce, dovolenou či zábavu“, v době, kdy na jedno základní rozhodnutí musíme mít ideálně 10 politických míst a funkcí, to ani jinak dopadnout nemůže! Jeden příklad za všechny - v době povodní v roce 2002 řídil město pouze jeden muž, a tím byl primátor města, měl k sobě dva lidi (vedoucího Odboru obrany - ochrana a vedoucího Odboru životního prostředí) plus tým odborníků, řádově o 30 lidech.Vše fungovalo a běželo tak, jak mělo, bez účasti dalších politiků, starostů, obvodů a dalších strážců naší demokracie. Dnes se o kdejaké drobnosti radí x komisí, angažovaných politiků, poradců či znalců, a výsledek? Světová ekonomicko-politicko-společenská krize nejhlubšího zrna a ražení!

 

Zároveň děkuji všem těm, co hospodařit umí, a i přes celosvětovou ekonomickou krizi, která se jich rovněž výrazně dotýká, nás stále podporují finančně či svou prací. Sám za sebe Vám mohu slíbit, že Vámi vynaložené finanční prostředky i úsilí se budu snažit vždy použít ku prospěchu věci, a že se pokusím s vypětím všech sil udržet naši organizaci na „špici“, i kdyby nám město po přečtení tohoto dopisu nedalo už ani korunu.

 

Cílem tohoto dopisu nebylo si vykřičet vyšší rozpočet či se dohadovat o přínosu a výsledcích naší činnosti, ale upozornit na to, že když se chce, tak všechno jde, a hlavně, že někde je asi něco špatně.

 

Za DES OP stojí a je vidět práce minimálně stovky lidí, kteří se 20 let snaží v rámci svých finančních, časových či personálních možností něco pro toto město a jeho obyvatele udělat. Nikdy jsme si nestěžovali a nenechali toto město ve štychu. To však bohužel za současných podmínek a jeho přístupu k problému nejde dělat do nekonečna, zejména když krom té finanční podpory chybí i ta morální a etická. Ona totiž už jenom  věta: „ Musíme to nějak vydržet, škrtáme všude, děláme co se dá, ale máme o vás a vaši činnost zájem“, je přinejmenším povzbudivější než věta: „ Jsme chudáci, my za nic nemůžeme, musíme škrtat všude a buďte vůbec rádi, že něco dostanete“, zejména když všichni dobře víme, že zatím co se někde škrtá, tak jinde se zase přidává, hlavně aby to nějak ekonomicky vyšlo, a že to, co kdo dodělá a za kolik, zas až tak velký význam  při rozhodování nemá!

 

S úctou

          

            Karel Makoň – Předseda DES OP

 

 

V Plzni 12.12. 2012