1.2.12 Železa Starý Smolivec II.

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Neuvěřitelný výsledek šetření kauzy Železa - Starý Smolivec.

Jasný vzkaz: „ Zákony pro některé skupiny lidí neplatí!“  

 

Dne:

1.2.  2012

 

Místo konání:

Starý Smolivec (Plzeň – jih)

Nepomuk -  Plzeň

 

Vlastní zpráva:

 

Někteří z Vás z různých zdrojů jistě zaznamenali informaci o finálním výsledku šetření orgánů Policie ČR odd. Nepomuk, Okresního státního zastupitelství PJ a Přestupkové komise MÚ Nepomuk ve věci kauzy nezákonného používání želez (čelisťových pastí) myslivcem Pavlem Tatarem ve Starém Smolivci.

 

Kolegové z Práva a Mladé fronty mě poněkud předběhli a zveřejnili tuto kauzu ještě dříve,  než jsem se stačil vzpamatovat z průběhu a výsledku celého šetření.

 

http://www.novinky.cz/krimi/257624-za-liceni-zelez-dostal-myslivec-dvou-a-pul-tisicovou-pokutu.html

 

http://zpravy.idnes.cz/myslivec-vyfoceny-u-zakazane-pasti-vyvazl-s-pokutou-ochranci-se-bouri-1me-/domaci.aspx?c=A120130_161549_plzen-zpravy_alt

 

Již měsíc hledám slova a způsob, jak toto, podle mého názoru další fatální selhání státních institucí, okomentovat a podat. Je téměř nemožné rozebrat celý případ a vyjmenovat všechna  pochybení, která byla úmyslně vykonstruována.

Proto se soustředím pouze na holá fakta a zásadní události celého případ,  tak jak je vidím já. Obrázek o tom,  kdo, kde,  jak  a co si musíte udělat už každý sám. 

 

Případ Pavla Tatara ze Starého Smolivce byl již od samého začátku naprosto jasný.  Proškolený myslivec znalý zákona, opakovaně a vědomě porušoval hned několik zákonů najednou. Původně lhal do protokolu, vymýšlel nejrůznější konstrukce, svaloval vinu na mrtvého kolegu, on sám nic nevěděl a nedělal. Další den se pod tíhou důkazů (70 fotografií atd.) přiznal a nikdo nepochyboval o tom,  že ho za to stihne patřičný trest.

 

 

 

 

 

 

 

Státní veterinární správa hovoří o jasném trestném činu a tolik očekávaném průlomu doposud benevolentního stíhání viníků. Teď, nebo nikdy. „My jsme jednoznačně pro a je třeba problém řešit, ”  říká otevřeně ředitel SVS pro Plzeňský kraj.

 

Naprosto jasně  hovoří i velice slušná a objektivní reportáž České televize, kde je problém podrobně rozebrán a nikdo nemá pochyb, že Pavel Tatar u myslivců skončil.

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/211562248420029-nedej-se/

 

Ohlasy veřejnosti i odborníků a slušných myslivců jsou úžasné a ani jsem je nečekal. Pravda, pár reakcí je neadekvátních a pár reakcí souhlasí s myslivcem Tatarem, ale 90% diskutujících  je přesvědčeno, že se to nemá a že je něco špatně.

 

Bohužel, vyšetřující obvodní oddělení Policie ČR Nepomuk má na kauzu jiný názor a již od samotného začátku šetří případ jako přestupek.

 

Nenechávám nic náhodě a informuji Ministerstvo vnitra ČR s tím, že mám obavy z propojení policie a myslivosti. Zhruba po dvou týdnech policie případ přehodnocuje z přestupku na trestný čin a do hry vstupuje Okresní státní zastupitelství PJ.

 

Mezi vánočními svátky (27.12. 2011) jedu na  Policii ČR do Nepomuku k dalšímu dovyslechnutí. Státní zástupkyně se ptá:  „Proč jste vlastně v železech chycenou kachnu  nevysvobodil, neošetřil a nechal týrat?“ Vysvětluji proč a nechávám policii dále v klidu pracovat.

 

V prvním týdnu roku 2012 dostávám doporučenou poštou „vyrozumění oznamovatele.“ Pět řádků (mně nic neříkajících paragrafů) na úředním papíru Policie ČR s datem 30.12. 2011 mě informuje, že vyšetřování je uzavřeno a spis předán  Přestupkové komisi MÚ Nepomuk.

 

Okamžitě vytáčím číslo Policejní služebny Nepomuk, abych si s  podepsaným vedoucím oddělení ujasnil pro mě naprosto nepochopitelné  změny.

 

Na konci našeho rozhovoru dostávám požadované číslo na Okresní státní zástupkyni JUDr. Ulčovou, předsedu Přestupkové komise MÚ Nepomuk p. Boublíka a dál už se nestačím divit.

 

Třetí den po všech těch telefonátech dostávám neoficiální informaci o výsledku šetření a uzavření celého případu. Myslivec Pavel Tatar byl obratem projednán na přestupkové komisi MÚ Nepomuk, která mu udělila pokutu 2.500,- Kč plus 1.000,- Kč za náklady řízení. P. Tatar se na místě vzdal odvolání, rozhodnutí nabylo právní moci.

 

Kdo případ zametl pod koberec:

 

- Policie ČR, obvodní oddělení Nepomuk

Již od samotného začátku a příjezdu na lokalitu vytrvale tvrdila, že případ nemá charakter trestného činu a že ho bude řešit jako přestupek. K přehodnocení případu nepomohly věcné argumenty, ani ona reportáž ČTv, ani vyslovené podezření z podjatosti, dokonce ani informování nadřízených orgánů na MV.

Na druhou stranu je nutno říci, že policie postupovala po celou dobu profesionálně, dodržela všechny lhůty i závazky  a ve finále jednala korektně. Nemohu si na jejich postup ani průběh vyšetřování stěžovat.

 

- Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Plzeň jih JUDr. Taťána Ulčová, pověřená dohledem na správný postup vyšetřování Policie ČR odd. Nepomuk.

Celý případ banalizuje, odvolává se na jeho bezvýznamnou společenskou nebezpečnost, judikaturu a odvádí pozornost jiným směrem.  Za největší problém v celé kauze považuje skutečnost, že jsem v železech chycenou divokou kachnu neošetřil, nenahlásil a nezachránil. Dalším největším problémem, který jsem z našeho telefonického rozhovoru vyrozuměl je fakt, že jsem si hrál na vyšetřovatele, P. Tatara nafotil, informoval Ministerstvo vnitra a hlavně do případu zapojil media (Českou televizi). Přístup paní státní zástupkyně T. Ulčové byl podle mého názoru neprofesionální, arogantní a ona, vědoma si své nepostihnutelnosti, mi jasně dávala najevo svou moc. Podle ní policie postupovala formálně i věcně správně (o čemž jsem nepochyboval), a proto její stanovisko podpořila. Skutkovou podstatu věci však neřešila a stále dokola opakovala, že problém je hlavně na mé straně. Na druhou stranu si nemyslím, že by paní státní zástupkyně byla nějak ovlivněna osobou P. Tatara, ale každopádně je zcela určitě přesvědčena o tom, že celý případ je pouhopouhou  banální mediální bublinou,  která posloužila hlavně k medializaci a většímu zviditelnění  mé osoby. Telefonní rozhovor jsem si nenahrával, ale vzhledem k tomu, že odmítla štábu ČTv se k celému případu vyjádřit , obrázek si může udělat každý sám. Ani v tomto případě nejednala paní doktorka protiprávně a zákon jí zcela legitimně umožňuje rozhodnout tak, jak rozhodla, aniž by to musela dál zdůvodňovat.

 

- Předseda přestupkové komise MÚ Nepomuk Ing. Boublík a kolega Bešťák

Naprosto neadekvátní reakce do telefonu i do medií.  Nulová argumentační hodnota (odůvodnění), zanedbané vyšetřování případu, nedodržení zákonných povinností a postupů. Ihned po našem telefonátu, ve kterém jsem požadoval být účastníkem řízení, nelenil a zavolal P. Tatara na přestupkovou komisi. Dohodli se na 2.500,- Kč pokutě + 1.000,- Kč úhradě nákladů za řízení a vzdání se práva na odvolání. Tímto způsobem obešli jak mou žádost o informace, tak účastníka řízení, ale hlavně další prošetřování celého případu. Zde předseda přestupkové komise podle mého vědomě pochybil, nedodržel zákonný postup a lze to rovněž kvalifikovat jako zneužití pravomoci!

 

Jediný, kdo v kauze byl na straně zákona a zdravého rozumu, je Krajská veterinární správa Plzeň. Ta již od samého začátku hovoří o trestném činu a naplnění jeho skutkové podstaty. Rovněž upozorňuje na nutnost prolomení bariéry mezi přestupkem a trestným činem, včetně jeho nebezpečnosti. To vše deklaruje ve svém závazném stanovisku státního úřadu, které si měl dle zákona vyžádat předseda přestupkové komise MÚ Nepomuk a bez kterého neměl ani právoplatně rozhodnout!!! Bohužel, odborné stanovisko Státní veterinární správy nezajímalo ani Policii, ani Okresní státní zastupitelství PJ,  které na postup policie dohlíželo.

 

Celá kauza je jasným důkazem skutečnosti, že některé státní složky o ochranu přírody nestojí a že vše funguje pouze pod tlakem lobbistických skupin. Přičemž opět nutno podotknout, že samotné zákony nejsou špatné, ale tím, jak nikdo nevyžaduje jejich dodržování, ba naopak většinou prosazuje jejich obcházení, vzniká bezprávní a všeobecně podporovaný zmatek. A to je ten největší kámen úrazu, o který v této kauze ve finále hlavně jde!!!

 

Zcela záměrně vynechávám postoj a stanovisko samotného mysliveckého sdružení, kde P. Tatar působí a i nadále působit bude. Vyjádření statutárních zástupců tohoto spolku hovoří o tom, že kolegu v jeho konání podporují, že o jeho činu věděli a že rozhodně ho ze svých řad nevyloučí.

 

To samé platí i o ČMMJ, kde zástupce zřetelně a alibisticky deklaruje, že pokud se nepodaří případ vyšetřit jako trestný čin, tak oni ho vlastně řešit nemohou a ani nebudou. Jako by už tenkrát věděli, že z tohoto mráčku pršet nebude.

 

A právě v tomto místě bych rád obrátil Vaši pozornost na naprosto přesnou (níže přiloženou) reakci pana J. Hlaváče z Klatov, ve které velice trefně uvádí, jak se věci mají a jak je vidí on.

 

Vážený pane Makoni, když jsem si před Vánocemi přečetl novinovou zprávu o tom, kterak se Vám podařilo vypátrat kladeče želez ze Starého Smolivce, byl jsem potěšen Vaší rozvahou a profesionalitou. Nejsem zarputilým odpůrcem myslivosti jako takové, ale příčí se mi u nás vžitý institut "lidové myslivosti" se vším, co přináší. Některé jejich přečiny proti zákonu jsou téměř notorické a v atmosféře vzájemného krytí a tichého souhlasu myslivecké veřejnosti tařka nepostihnutelné. Mám zároveň dojem, že zastřešující organizace ČMMJ prohřešky svých členů soustavně přehlíží a nesnaží se je postihovat, natož jim předcházet. Ačkoliv to obecný problém asi nevyřeší, nějaký případ dotažený až před soud by byl velmi zapotřebí. Očištění by pomohlo i samotným myslivcům a jedině tehdy by mohli být považováni, za vážený stav, jakým se cítí být.

   Výrok nepomuckého úřadu mě pobouřil, pro srovnání uvádím, že pokuta udělená MěÚ v Sušici více než dvěma stovkám učastníkům blokády v oblasti Ptačího potoka byla 4000 Kč (nejvyšší možná). Skutečně není nějaká možnost, jak skutek kvalifikovat, jako trestný čin? Dle mého názoru minimálně trestnému činu týrání zvířat nepochybně došlo. Nechcete přecijen podat stížnost ke státnímu zastupitelství? I kdyby měl být případ nakonec kvalifikován, jako přestupek, pokuta ze Zákona o myslivosti mohla být až 60,000 neboť čin byl spáchán opakovaně, dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání až 50,000. Nejde ani tak o peníze na které se koneckonců ve sdružení mohou vždy složit, ale o to aby byl vysloven zákaz činnosti a odňat lovecký lístek, což samozřejmě lze i v případě přestupku. Věřím, že takovýto trest by splňoval výchovný i preventivní účel.

   Toto je tak do nebe volající případ, že se snad nějaké reakce dovoláte. Hodlám se ještě obrátit na okresní sdružení ČMMJ i na jejich vedení, aby mi sdělili jak hodlají v souladu se svými stanovami postupovat. Držím Vám ve Vaší práci palce a jsem s pozdravem.

S přátelskou úctou Váš Honza Hlaváč

Jan Hlaváč
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zároveň přikládám i stanovisko BCC - Sdružení na ochranu zvířat (Ing. M. Pentan), které rovněž zcela jasně poukazuje na pochybení Přestupkové komise MÚ Nepomuk, která kauzu uzavřela.

 

Pane Bešta,
podle informací MF dnes (
http://zpravy.idnes.cz/myslivec-vyfoceny-u-zakazane-pasti-vyvazl-s-pokutou-ochranci-se-bouri-1me-/domaci.aspx?c=A120130_161549_plzen-zpravy_alt ) zodpovídáte za přestupkovou agendu úřadu. Je to tak ?
Naše Sdružení má na vás několik dotazů :
1 - podle jakých zákonů ( žádáme konkrétní uvedení odstavců, paragrafů, článků ....atd ) jste postupoval ?
2 - Je vám známo, že týrání zvířat je trestný čin ?
3 - Jaké bylo závěrečné stanovisko KVS k tomuto případu ? Pokud jste si stanovisko nevyžádal, žádáme odpověď,
     PROČ jste tak neučinil ?
4 - Jak je možné, že myslivci, který zcela vědomě porušil nejzákladnější pravidla a zákony ČR, nebyla nařízena
     psychlogická léčba nebo alespoň psychologické konzultace. Je naprosto zřejmé, že takto se normálně uvažující
     člověk nechová. Existují názory, že uvedený myslivec je v podstatě lidský zmetek neschopný normálního uvažování.
5 - Jak byste se zachoval, kdyby se do želez nastražených tímto myslivcem chytil váš blízký, např. malý syn nebo
     dcera. A kdyby mu ( jí ) železa rozsekla břišní stěnu a vnitřnosti ( střeva, žaludek a další části trávicího ústrojí )
     by postihla vlivem vyhřeznutí infekce, na jejíž následky by váš syn nebo dcera zemřel (a) ?
     Je jasné, že toto by již vyšetřovala zkušenější část PČR, ale vy svým laxním přístupem podporujete další podobné
     myslivce, kteří si z tohoto případu vezmou příklad a budou dál klást zakázaná železa. Budou totiž doufat, že dostanou
     max. stejný trest. V tomto je obrovská nebezpečnost vašeho chování v roli městského úředníka. Otázka č. 5 je však
     neměnná a očekáváme na ni samozřejmě odpověď .
6 - Uveďte všechny důvody, proč myslivec Tatar nedostal odpovídající trest a jak je možné, že mu byl ponechán lovecký
     lístek? Argument, že se ke svému činu doznal, je jaksi "na vodě", existují usvědčující fotografie. A že škoda nebyla
     veliká je jen laciná fráze. Možná šlo o hmotnou škodu, rozhodně chycená kachna umírala v bolestech !!! Ovšem škoda
     morální je obrovská. Obyvatelé republiky snadno dojdou k závěru, že si mohou dělat co chtějí, týrat také koho chtějí,
     vědomě porušovat zákony- a to vše max. za směšnou pokutu.

     Myslíme si, že na odpověď je doba stanovená zákonem dostatečně dlouhá, abyste se mohl odpovědím zodpovědně
     věnovat. Budou jedním z faktorů, na jejichž základě budeme ( nebo nebudeme ) požadovat vaše odvolání z uvedené
     funkce. Rovněž věříme, že vaše chybné jednání nebylo ovlivněno přijetím úplatku od myslivce Tatara, ať už se jedná
     o formu úplatku finanční nebo naturální.

     BCC - Sdružení na ochranu zvířat
     Ing. M. Peltan

 

Závěrem : 

Všechny ty, jimž není tento případ lhostejný a nejsou spokojeni s tím, co se zde děje, žádám, aby jasně, slušně a srozumitelně vyjádřili svou nespokojenost a poslali svůj názor na níže uvedené kontakty. Je to totiž bohužel poslední a jediná možnost, jak případně nechat celý případ znovu prošetřit.

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    Přestupková komise MÚ Nepomuk

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    Přestupková komise MÚ Nepomuk

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     Okresní státní zastupitelství Plzeň jih

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     Českomoravská myslivecká jednota

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript     odvolací orgán přestupkové komise MÚ Nepomuk

 

Děkuji všem, já už více udělat nemohu.

  

PS: Sám za sebe jsem připraven nést veškeré následky a postihy spojené s tím, že jsem oné nešťastné divoké kachně, chycené do želez Pavlem Tatarem nepomohl a neošetřil ji. Činil jsem tak rovněž vědomě, přičemž všechny důvody a argumenty jsem jasně specifikoval do policejního protokolu.

 

Zprávu zpracoval: Karel Makoň