Tiskové zprávy

18.09.09 - Rekostrukce hnízd

TISKOVÁ ZPRÁVA


název - téma:

Rekonstrukce a úpravy hnízd čápů bílých.

ze dne:

18.09.09

místo konání:

Dobřany, Merklín


vlastní zpráva:

Jako každý rok i letos jsme vyrazili v rámci projektu druhové ochrany na kontrolu a rekonstrukce hnízd čápa bílého. Touto činností se zabýváme již od roku 1994 a za tu dobu jsme zrekonstruovali, upravili, opravili a snížili přes 150 hnízd čápa bílého a 5 hnízd čápa černého. U obou druhů se většinou jedná o výrobu a montáž nové (vhodnější) hnízdní podložky, snížení a odlehčení hnízd přetížených, instalaci přístupové lávky, stupaček či o úpravu nosné konstrukce a výstavbu hnízdišť nových. Do této činnosti však patří i čištění střech a okapů pod obsazenými hnízdy plus další pravidelně realizované aktivity zaměřené zejména na praktickou ochranu sledovaných druhů a bezproblémové vzájemné soužití vlastníků nemovitostí s čapí rodinkou.

Letošní úpravu a údržbu hnízd čápů bílých jsme již tradičně zahájili na hnízdě pekárny v  Dobřanech, následoval úklid střechy Domu služeb rovněž v Dobřanech a přesun na kovárnu do Merklína. Ve všech případech se jednalo o úklid spadaného hnízdního materiálu, zbytků potravy, vývržků a částečně i trusu. Jednotlivé akce si domlouváme předem, všude už nás znají a každým rokem po vyvedení mláďat očekávají. Do pekárny k  bratrům Fonhauserovým v Dobřanech jezdíme již od roku 1997. Důkladně vyčistíme střechu i okapy a při přesunu na kovárnu do Merklína si pak vždy pochutnáváme na ještě teplém pečivu.

Další hnízda, na která se ještě do konce roku chystáme jsou v Horšovském Týně (osazení přístupové lávky), v Chodově u Domažlic (celková rekonstrukce hnízdní podložky na betonovém sloupu v zahradě u Hrubých) a v Karlovarském kraji pak v Bochově a Teplé (obojí úklid střechy a čištění okapů). Dále se spolu s Plzeňským krajským úřadem chystáme i na hnízdo v Zadním Chodově, kde byl zhruba před měsícem zbourán původní hnízdní komín a bude potřeba zajistit novou nosnou konstrukci.

Čáp bílý je zvláště chráněný živočich, a proto užívá on i jeho hnízdiště speciální zákonné ochrany. Tím pádem se o populaci čápa bílého na Plzeňsku stará Plzeňský krajský úřad, který nejenom že monitoruje všechna hnízda v kraji, ale zároveň si u nás objednává a částečně platí i jejich údržbu. V minulosti to dělali místně příslušné okresní úřady, ale ty už dnes nejsou a tato pravomoc přešla právě na úřad krajský. Kolega Jiří Vlček z Referátu životního prostředí PKú je sám ornitolog a kroužkovatel čápů na Klatovsku, díky tomu velice dobře ví, jaké hnízdo co a kdy potřebuje. S PKú na této problematice spolupracujeme již několik let a díky pravidelné údržbě hnízd a hnízdišť se nám daří udržet populaci čápa bílého v relativně dobré kondici. Je lepší jednou za pět let z hnízda sundat pár koleček hnízdního materiálu, než riskovat přetížení hnízdní konstrukce, pád hnízda s mláďaty a nebo následně složitě řešit zbytečné problémy.

 


na fotografii:

Jana Saghianová a Kateřina Tvardíková při úklidu střecha a okapů.

 


zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE

 


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz