Tiskové zprávy

13.03.10 - SEMINÁŘ!!!

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Problematika ochrany rorýsů obecných ve městech

koná se dne:

16.03.2010 od 09:00 hodin

místo konání, oblast:

Plzeň

 

vlastní zpráva:

V několika posledních letech začal populaci rorýsů v ČR a tím i v Plzeňském kraji velmi ohrožovat ekologický fenomén poslední doby – zateplování výškových budov, zejména starých panelových domů. Tato jinak velmi potřebná a přínosná činnost decimuje stavy rorýsů zejména ve velkých městech. Plošné pokrývání plášťů budov je velmi rychlé a efektivní, ale pod stavebním polystyrénem je zničeno po celé ČR v hnízdní době velké množství snůšek vajec rorýsů, ale i mláďat. Pod novým zateplením zahynou nenápadně ale i stovky netopýrů, kteří prostory mezi panely také často využívají jako letní nocoviště. Na tento problém upozorňuje Česká společnost ornitologická již několik let, teprve však v poslední době dochází k první praktické ochraně. K praktickým krokům k ochraně rorýsů přistoupil od loňského roku také odbor životního prostředí KÚ Plzeňského kraje.

Rorýs obecný patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny k zvláště chráněným živočichům kategorie ohrožených, jejichž ochranu zajišťují právě krajské úřady. Pracovníci oddělení ochrany přírody za velmi vstřícné spolupráce oddělení stavebního řádu, odboru regionálního KÚ provedli kampaň o nutnosti a zákonné povinnosti chránit hnízdní stanoviště rorýsů mezi stavebními úřady, které pro zateplování mají vydávat příslušná stavební povolení. Zároveň však navrhly pro investory zateplování možnosti vytvoření náhradních hnízdních možností pro rorýsi na zateplených stavbách, které vyhovují používané technologii, ale mohou vyhovovat i rorýsům. Na základě zkušeností ze zahraničí zajistil KÚ ve spolupráci s Dobrovolným ekologickým spolkem v Plzni výrobu typizovaných budek pro rorýse, které se nenápadně umisťují přímo do zateplení. V případech, kdy je to možné a účelné nařizuje Krajský úřad ponechání volných hnízdních otvorů, osazených zdrsnělými plastovými trubkami. Na základě detailního monitoringu hnízdišť rorýsů, posuzují pracovníci státní ochrany přírody každý případ jednotlivě, aby nebylo zbytečně zdrženo zateplování domů, ale aby byla také účinná pomoc hnízdištím rorýsů.

V roce 2009 bylo již instalováno několik desítek hnízdních budek na výškových budovách především v Plzni, Tachově, Rokycanech a dalších větších městech.Zpřístupněno bylo pro rorýsi také mnoho větracích otvorů. Není jisté kolik rorýsů v nově vytvořených hnízdních stanovištích zahnízdí, ale jisté je, že pouze formální ochrana ještě žádný živočišný druh před vymizením neochránila a tato cesta spolupráce ochrany přírody s investory, stavebníky a nevládními organizacemi je krokem kupředu.

V návaznosti na tuto již probíhající praxi, připravil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ve spolupráci s Českou společností na ochranu netopýrů a Českou společností ornitologickou, seminář k ochraně rorýsů a netopýrů při zateplování budov, který se bude konat 16.3. 2010 od 9hod. do 14 hod. v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v přízemí, v zasedací místnosti zastupitelstva , pod záštitou radního Plzeňského kraje pro životní prostředí Ing. Petra Smutného.


Náplní semináře je seznámení s aktuální legislativou, biologií, vhodnými postupy a konkrétními technickými řešeními pro zajištění ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov.

Přihláška na SEMINÁŘ“

 


Přednášející:

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů),

Mgr. Lukáš Viktora (Česká společnost ornitologick,

Ing. Jiří Vlček (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí).

Seminář je určen pro nejširší okruh zájemců o danou tématiku.

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz