Tiskové zprávy

15.05.10 - Vítání PZ 2010

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni

a

DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň


Vítání ptačího zpěvu 2010 - Plzeň

Letošní vítání ptačího zpěvu bylo zahájeno v 5:30 hodin na konečné tramvaje č. 4 na Košutce.


Brzo ráno se sešlo celkem 18 účastníků a zájemců z řad veřejnosti. I když zpočátku spadlo několik kapek deště, nakonec se počasí uklidnilo a poskytlo účastníkům ideální podmínky pro pozorování a poslouchání ptačích druhů. Letošní pozorování bylo opravdu vydatné - celkem jsme zaznamenali 43 druhů ptáků. Vycházku tentokrát místo známého ornitologa Karla Langa vedl neméně zkušený Lubomír Volter s kolegy Michalem Javůrkem a Josefem Prokopem. Karel Lang se tentokrát ze zdravotních důvodů nemohl vycházky zúčastnit, ale na té podzimní už zcela určitě zase bude.

Na vycházku navazovala i ukázka odchytu a kroužkování volně žijícího ptactva nedaleko kostela svatého Jiří pod Pecihrádkem a den otevřených dveří na ZSŽ.

Odchytovou akci zajišťoval kolega RNDr. Stanislav Beneda s Milošem Paiskerem. Do nárazových sítí se chytil například vzácný krutihlav obecný, cvrčilka zelená a další druhy ptactva. Kroužkování se líbilo jak malým dětem, tak dospělým a spouště fotoaparátů cvakaly téměř nepřetržitě. Součástí kroužkovací akce bylo okroužkování mláděte datla černého z buku na Pecihrádku a okroužkování mláďat v ptačích budkách kolem ZSŽ (11 špačků obecných, 7 sýkor koňader, 5 brhlíků lesních). Letošní vycházka byla opravdu bohatá na zajímavé druhy ptáků a to jak při odchytu, tak při ornitologickém pozorování.


Den otevřených dveří se tradičně konal v areálu ZSŽ v Plzni Doubravce. Od 9:00 hod do 17:00 hod se přišlo do léčebného komplexu podívat cca 90 lidí. Nejvíce se líbilo mládě puštíka a výr Kuba. Návštěvníci stanice se mohli podívat i do nových prostor stanice a prohlédli si voliéru pro vodní ptáky a novou karanténní část. Na závěr si opekli špekáčky, poseděli u ohně a probrali své ornitologické zážitky.


Děkuji všem, kdo vstali, přišli a nebo jen dorazili na den otevřených dveří. Děkuji všem, kdo letošní akci zajišťovali a jménem všech zúčastněných zdravím domů Karla Langa a už dnes se všichni těšíme na podzimní vycházku a ptačí festival.


Zprávu zpracoval: Lubomír Volter, Karel Makoň, RNDr. Stanislav Beneda V Plzni 15.5. 2010

 

Podrobný seznam pozorovaného či odchyceného ptactva na Vítání pačího zpěvu 2010:

bažant obecný

brhlík lesní

budníček lesní

budníček menší

budníček větší

datel černý

drozd zpěvný

holub hřivnáč

hrdlička zahradní

jiřička obecná

kachna divoká

konipas bílý

kos černý

krutihlav obecný

kukačka obecná

labuť velká

lyska černá

pěnice černohlavá

pěnice hnědokřídlá

pěnice slavíková

pěnkava obecná

pisík obecný (pravděpodobně pár) – u hráze mezi Malým a Velkým Boleveckým rybníkem

potápka roháč

racek chechtavý

rákosník obecný

rehek domácí

rehek zahradní

rorýs obecný

sojka obecná

straka obecná

strakapoud velký

střízlík obecný

sýkora koňadra

sýkora modřinka

šoupálek krátkoprstý

špaček obecný

vlaštovka obecná

volavka popelavá

vrabec domácí

vrána obecná

zvonek zelený

žluna zelená

žluva hajní

 

Zajímavý odkaz z Vítání ptačího zpěvu 2010 - ZDE