Tiskové zprávy

23.07.10 - Labutě - Morava

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

název - téma:

Akce ptačí chřipka - jižní Morava

ze dne:

22. a 23.7. 2010

místo konání:

Hodonín a Bzenec

 

vlastní zpráva:

Stejně jako v loňském roce vyrazila skupina našich „chytačů“ i letos na odchyt labutí velkých pelichajících na rybnících jižní Moravy. Cílem původně čtyřdenní expedice bylo na dvou předem vytipovaných lokalitách pochytat co nejvíce labutí velkých a nabrat vzorky k vyšetření na ptačí chřipku.

Začínali jsme ve čtvrtek (22.7. 2010) ráno v Mutěnicích u Hodonína. Labutí bylo na této lokalitě mnohem méně než v loňském roce, a tak po pěti hodinách náročného odchytu z kanoí a kajaků se nám podařilo ze zhruba 30 pelichajících ptáků odchytit celkem 16 jedinců, což lze považovat za velice slušný výsledek. Naše zklamání z nízkého počtu labutí na lokalitě částečně vylepšila pro nás nově objevená hnízdní kolonie (ostrov) racků chechtavých a ještě před setměním jsme po telefonické konzultaci s kroužkovací centrálou Národního Muzea Praha okroužkovali 34 mláďat těchto zajímavých a z naších přírody radikálně mizejících ptáků.

Druhý den, v pátek 23.7.2010, brzy ráno jsme se přesunuli na pelichaniště labutí k  Bzenci. Zdejší rybník je významným shromaždištěm vodního ptactva a napočítali jsme zde cca 100 pelichajících labutí. Rybník je však také výrazně větší a odchyt ptáků ještě náročnější. I přes to se nám podařilo odchytit celkem 24 labutí. Mimo jiné jsme zde odchytili i 1 husu velkou a 1 mládě bukáčka malého.

Oba dva dny nás slunce ani labutě příliš nešetřily, a tak jsme z důvodu vyčerpání a blížící se prudké změny počasí (přívalových dešťů) naši expedici předčasně ukončili. Cestou zpět jsme se ještě stavěli na Lednických rybnících, kde bylo na doskok odchyceno ještě pět posledních labutí a po setmění jsme vyrazili směrem k domovu.

Celkem jsme za dva dny pochytali a okroužkovali na třech lokalitách 45 labutí velkých, 34 racků chechtavých a 1 mládě bukáčka malého. Kromě označení ornitologickými evidenčními kroužky jsme prováděli vatovou štětičkou výtěry z kloaky ptáků, které byly následně zachlazeny a zmrazeny. Tyto vzorky spolu s podrobným seznamem odchycených ptáků předáváme již třetím rokem kolegovi RNDr. Štěpánu Rybovi z Univerzity Karlovy v Praze (Katedra zoologie – biodiverzity), který je odborným garantem projektu a profesionálně se zabývá výzkumem a rozšířením ptačí chřipky na území ČR. O vzorky z jižní Moravy nás požádala právě Akademie věd ČR, jelikož v této oblasti se v minulosti ptačí chřipka objevovala nejčastěji a nebyl nikdo, kdo by výtěry od volně žijících ptáků zajistil.

 

Zajímavosti, postřehy:

- na lokalitě Bzenec se nám podařilo odchytit labuť velkou se speciálním ornitologickým „límcem“ a kroužkem s Chorvatské kroužkovací stanice.

 

- u Bzence jsme chytili i námi loni kroužkovanou labuť, číslo kroužku bylo pečlivě zaznamenáno a bude předáno kolegům do pražské kroužkovací centrály.

 

- Bohuslav Ježdík při odchytu náhodně našel i mládě poměrně vzácného bukáčka malého. Mládě jsme rovněž okroužkovali a vrátili zpět do rákosí. Pro mnohé kolegy to bylo vůbec úplně první setkání s tímto zajímavým ptačím druhem.

 

- zajímavá byla i návštěva hnízdního ostrova racků chechtavých u Mutěnic. Většina mláďat už létala s rodiči, ale pár nevzletných mláďat jsme přece jen na ostrově ještě zastihli.

 

- v roce 2009 jsme na těchto lokalitách odchytili, okroužkovali celkem 40 labutí velkých. Čtyřicet bylo i vzorků předaných kolegovi Štěpánu Rybovi, přičemž ani jedna z odchycených labutí ptačí chřipku neměla!!!

 

- některé v roce 2009 na Moravě okroužkované labutě byly pak v zimě (2009/2010) kontrolovány rakouskými kolegy na Dunaji ve Vídni nebo v oblasti Gralla – Steiermark či Melk – Niederösterreich.

 


 

Ochránci prověřovali věrnost labutí

 


Na fotografii:

Hana Robejšková, Petr Burget, Bohuslav Ježdík, Radek Zeman, Jiří Volf, Karel Makoň

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)

 

zpráva ke stažení ZDE


Ať jste lidé, zvěř či ptáci, najít si nás nedá práci:

www.desop.cz