Tiskové zprávy

7.7.13 O čápech

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

O čápech.

 

Ze dne:

7.7.  2013

 

Místo konání:

ZSŽ , Plzeňsko

 

Vlastní zpráva:

 

Adopce mláďat čápů bílých z Dolního Žandova

 

Po kontrole a monitoringu průběhu hnízdění čápů bílých na západě Plzeňského kraje (Tachovsko, Domažlicko a části Plzně – jihu) jsme v pátek 5.7. 2013 vyrazili zrealizovat již několik týdnů připravovanou adopci dvou čapích mláďat z hnízda v Dolním Žandově.

 

Původně jsme jeli do Chodové Plané, kde byl na hnízdě potvrzen výskyt dvou mláďat, s tím, že jedno z našich k těmto mláďatům přidáme. Po příjezdu na místo jsme však zjistili, že mláďata na hnízdě jsou výrazně větší a že zhruba týdenní rozdíl od těch našich je v tomto věku poměrně hodně znát. To samé se nám podle záznamů opakovalo i na dalším vytipovaném hnízdě v Horšovském Týně. I zde se dalo předpokládat, že jedno mládě na hnízdě bude už oproti těm našim hodně velké a tím pádem by adopce byla v těchto případech hodně riskantní.

 

Naštěstí jsme měli ještě další dvě záložní hnízda rovněž jen se dvěmi mláďaty, a tak jsme se operativně přesunuli jinam. Jedním takovým hnízdem byla hnízdní podložka na uměle postaveném stožáru v Zadním Chodově (TC). Na hnízdě byla dvě původní jen o malinko menší mláďata, ke kterým jsme přidali naše jedno zhruba stejně staré mládě. Kontrola průběhu adopce ještě téhož dne (viz foto) ukázala, že naše mládě bylo adoptivními sourozenci i rodiči zatím přijato a že i začlenění do jiného hnízda zatím zvládá.

 

Druhé z odchovaných čápat pak bylo adoptováno do hnízda v Dlouhém Újezdě (TC). Tady na námi nově zrekonstruované hnízdní podložce na sušáku hasičských hadic měl hnízdící pár původně dvě mláďata, která byla zhruba před 2 týdny okroužkována. Při víkendové kontrole však na hnízdě bylo už pouze jedno mládě a to ve stejném věku jako to naše. I tady se ukázalo, že čápi bílí jsou vzornými a tolerantními adoptivními rodiči a že s přistrčením dalšího mláděte do hnízda nemají žádný velký problém.

 

Na druhou stranu i když to všechno vypadá zatím příznivě a první kontroly adoptovaných čápat nás potěšily, s napětím očekáváme další vývoj situace a výsledky kontrol následujících. Dokud totiž mláďata neopustí hnízdo a nepostaví se na vlastní nohy, tak nelze o úspěšnosti adopce ani mluvit. Proto také zatím raději ani nedýchám, nechci vykřikovat, jak je to úžasné a skvělé a vždy s napětím očekávám co přinese další den a následné kontroly.

 

Jinak letošní hnízdní sezona je pro populaci čápů bílých na námi sledovaném území hodně pod dlouhodobým průměrem. Pokud však sleduji zprávy i z ostatních krajů a informace od kolegů z celé ČR, situace je všude stejně špatná. Pouze pro vaši informaci a určitou představu. Každý rok kontrolujeme a obhospodařujeme na území TC , DO, PS 65 čapích hnízd. Letos přilétli čápi zhruba o dva až tři týdny déle než jsme byli za posledních 5 let zvyklí. O to více jich u nás však zahnízdilo a měli jsme obsazeno celkem 33 hnízd. Za obsazené hnízdo se považuje hnízdo s celým párem, který snesl vejce a úspěšně je zahříval až do vylíhnutí mláďat. Ta se však začala líhnout v době, kdy bylo na většině území naší republiky velice chladno a hlavně deštivo. V důsledku tohoto dlouhodobě trvajícího ne zrovna pro malá čápata vhodného počasí pak došlo k tomu že 20 párů o mláďata přišlo. Prochladnutí a úhyn mláďat se promítly i na hnízdech, kde nějaké mládě zůstalo, a tak místa, kde letos máme tři živá mláďata na hnízdě, spočítáme na prstech jedné ruky (Chotíkov, Bělá nad Radbuzou). Jinak většinou bylo na hnízdě vždy jen jedno, maximálně dvě mláďata. Celkem pak místo 50 - 80 mláďat  máme letos potvrzených pouhých 21 (okroužkováno 13).  Další věcí, která s letošním opožděným příletem čápů souvisí, je skutečnost, že se zcela logicky posunul i věk mláďat na hnízdě (v tuto dobu už většina mláďat normálně létá, zatím co dnes ještě leckde ani nestojí na hnízdech)  Paradoxem pak zůstává skutečnost, kdy věkově nejstarší mládě z hnízda na pekárně v Dobřanech svůj první let zakončilo nárazem do kostela na náměstí a následkem úrazu uhynulo. Kolik mláďat čápů bílých letos opustí hnízda a s podzimem pak i území ČR nadále zůstává jednou velkou otázkou. Každopádně dnes už lze říci, že letošní sezona čápům bílým na území našeho kraje příliš nevyšla L. Každopádně na závěr je však třeba zmínit i skutečnost, že podle mého názoru jeden neúspěšný rok ve funkčním a stabilním mnohaletém ekosystému snad zas až tak velkou roli nehraje a že snad ty následující sezony budou zase lepší a úspěšnější.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)