Tiskové zprávy

31.8.13 Rekonstrukce hnízdiště čápa bílého

TISKOVÁ  ZPRÁVA

 

Název - téma:

Rekonstrukce hnízdiště čápa bílého v Nýřanech

 

Ze dne:

31.8. 2013

 

Místo konání:

Nýřany (PS)

 

Vlastní zpráva:

Konec srpna a začátek září je pro nás ve znamení tradičních rekonstrukcí a úprav čapích hnízd. Jako první jsme zahájili letošní údržbářskou sezónu v Nýřanech na budově tamní služebny Policie ČR. Zde totiž letos, zhruba po deseti letech, opět zahnízdil na funkčním a opraveném komíně policejní služebny pár čápů bílých. „ Nikdo to už nečekal, přilétli z jara, během pár dnů ucpali oba komínové průduchy od plynového kotle a než jsme stihli zareagovat, tak seděli na vejcích“, popisuje průběh hnízdění velitel služebny a s úsměvem dodává, že se znovu obsazením hnízdiště nemají problém, ba naopak.

 

Jsme rádi, že policie nemá i přes drobné technické komplikace s hnízděním čápů problém a nabízíme přestěhování hnízda na umělou hnízdní podložku. To proběhne tak, že letošní hnízdo bude sundáno, průduchy vyčištěny a zabezpečeny tak, aby je čápi nemohli opět ucpat. V druhé fázi, po změření všech potřebných parametrů, vyrobíme kovovou nosnou konstrukci, která bude ještě před příletem čápů osazena na stávající komín a bude čápům sloužit jako náhradní hnízdní varianta. Přesněji řečeno, nová hnízdní podložka bude součástí komína a čapí hnízdo vynese pouze do jeho boku, cca 1m od původního čapího hnízda. Tím pádem bude čápům umožněno i nadále hnízdit a zároveň odpadnou problémy, kdy nebude moci policie topit.

 

Dnes však byla provedena pouze první fáze celé akce, a to sundání původního hnízda, vyčištění průduchů, úklid střech i ploch pod hnízdem a změření parametrů připravované hnízdní konstrukce. V dalších dnech pak bude svařena ocelová konstrukce, která bude následně pozinkována a osazena na stávající komín i s imitací rozestavěného čapího hnízda z letošní sezony. Pokud vše dobře dopadne, tak hned příští rok se mohou čápi na hnízdo bez problémů vrátit a vyvést mláďata, jako tomu bylo letos.

 

Letos měl čapí pár v Nýřanech pouze jedno mládě, které ve finále úspěšně vyvedl. V celokrajovém průměru to byl poměrně velký úspěch, jelikož většina hnízdících párů v kraji nevyvedla ani jedno mládě. Za návratem čápů do Nýřan stojí i potravní zdroje, zemědělské hospodaření v krajině a ptačí rezervace u Líní. Čápi k hnízdění potřebují totiž nejen vysoký komín a hnízdo, ale hlavně louky, pole, mokřady kde si mohou nasbírat potravu.

  

Na přiložených fotografiích Miloš Paisker ml. při jeho poslední prázdninové akci a sundávání hnízda čápů bílých v Nýřanech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)