Tiskové zprávy

16.3.14 Tůň Lomany III.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Název - téma:

Obnova tůně pro obojživelníky – Lomany III.

Ze dne:

1. až 16.3. 2014

Místo konání:

Lomany u Plas (PS)

Vlastní zpráva:

Další stanoviště pro obojživelníky vzniká u obce Lomany kousek od Plas.

První čtyři lomanské tůně vznikly v roce 2011 z iniciativy manželů Hepových. Ti se rozhodli, že spolu s Lesy ČR (správcem lokality) založí několik středně velkých tůní poblíž hájovny Lipovka paní Čihákové v Lomanech. Slovo dalo slovo a díky přímému zapojení všech zúčastněných vznikla kaskáda čtyř krásných tůní pro ropuchy a skokany a čolky. K tůním přibyly v rámci místní sítě naučných stezek i dvě tematicky zaměřené informační tabule Lomany I a Lomany II. Spousta kulturně-společenských akcí, které obětavě organizuje paní Čiháková, propaguje ochranu přírody, místní tradice i lidové zvyky.

Samostatná, v pořadí již pátá a zároveň i největší tůň byla obnovena o několik stovek metrů dál, než jsou tůně první. Ta už byla založena správcem polesí (Lesy ČR) před několika lety původně snad jako napajedlo pro zvěř. Pro plánované využití pro obojživelníky však byla příliš zastíněna vysokými stromy. Na vodní plochu nemohlo slunce tak, jak by bylo optimální. Navíc každoročně zapadávala listím a nemohla tak být v této podobě pro obojživelníky atraktivní. Toho si opět všimli manželé Hepovi a požádali vedení Lesů ČR, aby jim pomohlo tento stav změnit. To vše se odehrálo během několika posledních týdnů tohoto roku, přičemž zástupci Lesů ČR, po našem setkání na lokalitě, ve své režii zajistili vykácení přerostlých dřevin, zařídili vyčištění (vybagrování) tůně, výrobu další informační tabule a ochotně pomohli se vším, co bylo v jejich silách.

Dnes je tůň prosvětlená, vyčištěná a připravená na začátek žabí sezóny. To, že je nově funkční a připravená k osídlení v tak krátké době je zásluhou především Lesů ČR, jmenovitě Ing. Stanislava Pioreckého (zástupce lesního správce), revírníka pana Marka Kundráta ale také manželů Hepových, kteří tam po hrubé práci těžké technicky odklidili všechny větve, zahladili veškeré stopy a připravili texty pro novou informační naučnou tabuli Lomany III.

Zároveň bych rád poděkoval:

  • Mgr. Janě Čihákové za mimořádnou osobní aktivitu věnovanou ochraně životního prostředí a organizaci kulturně-historických programů v hájovně Lipovka a v blízkosti tůní. Bez ní by nebyly Lomany tím, čím jsou dnes.

  • Panu Janu Vejvodovi za perfektní grafické zpracování podkladů a výrobu naučných tabulí, a to nejen této, Lomany III, ale i dvou minulých.

  • Všem ostatním, kteří se nějakým způsobem na akci podíleli.

    Jde o dlouhodobý projekt realizovaný ve spolupráci DES OP a Lesy ČR, polesí Plasy, při budování umělých tůní pro obojživelníky v návaznosti na „Archu obojživelníků“ (Eaza Year of the Frog Campaign 2007 /2008 , která byla vytvořena díky World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)-větvemi IUCN Species Survival Commission (IUCN/SSC) – Conservation Breeding Specialist Group (CBSG) a Amphibian Specialist Group (ASG)).). Ochrana in situ a ex situ.

Na fotografii:

Manželé Hepovi na lokalitě.

 

 

 


 

 

 

 

 


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)