Tiskové zprávy

4.9.14 Západní okruh - umírání ptáků

TISKOVÁ ZPRÁVA

Název - téma:

Počty mrtvých ptáků na protihlukové bariéře nového mostu Západního okruhu v Plzni jdou do desítek a budou jich stovky.

Ze dne:

4.9. 2014

Místo konání:

Plzeň – Skvrňany , údolní niva Vejprnického potoka

nový most Městského okruhu úsek Křimická – Domažlická.

Vlastní zpráva:

Realita a holá fakta – text k přiloženým fotografiím.

Počty ptáků zabitých o další nevyhovující protihlukovou bariéru nového mostu Západního okruhu vedoucího přes Vejprnický potok a jeho údolí jdou do desítek. Pokud investor obří skleněné plochy okamžitě nezajistí nápravu, stavba bude zkolaudována a předána městu v nevyhovujícím stavu, a počty mrtvých ptáků půjdou do stovek až tisíců!!!

Již deset let na tento problém permanentně upozorňujeme. Není to tak dávno, co se podařilo díky Romanu Jurečkovi (ODS) úspěšně zabezpečit protihlukovou stěnu v Černicích a na Nové Hospodě. Tenkrát jsme si také dva roky bezvýsledně dopisovali s ŘSD o tom, aby vyměnilo nevyhovující a hlavně nefunkční siluety dravců za bezpečnou a ověřenou metodu Švýcarského šrafování. Dva roky to nešlo a pak po jednom telefonátu Romana Jurečka to bylo do měsíce hotové.

Podobně tomu bude muset být asi i teď, jelikož nově postavený most přes Vejprnické údolí je opět zcela nelogicky a nefunkčně vybaven průhlednou protihlukovou stěnou opatřenou nefunkčními siluetami dravců. Za tu dobu co tomu tak je, jsme na lokalitě našli již desítky uhynulých drobných i středně velkých ptáků. Jedná se zejména o ptáky tažné a protahující údolní nivou Vejprnického potoka a vegetací podél železniční dráhy. Jak Vejprnický potok, tak křoviska při kolejích jsou hlavní tahovou dálnicí pro mnoho druhů volně žijícího ptactva. Křepelkami počínaje, přes budníčky, rákosníky a další pěvce a vodními ptáky konče. Ročně se jedná o stovky ptáků, včetně těch nejpřísněji chráněných a vzácných, kteří se z jara a na podzim na této lokalitě pohybují. Nový most s nezabezpečenou skleněnou protihlukovou bariérou je pro ně pak další zcela zbytečnou a smrtelnou překážkou. K tomu všemu koruny vzrostlých stromů zasahují až do protihlukové bariéry mostu, a tak ztráty jsou opravdu vysoké. O tom svědčí nejenom nález mrtvých ptáků přímo na chodníku a vozovce mostu, ale i četné otisky a šmouhy od obsahu volátek či lebek ptáků, kteří narazili do skla z druhé strany (vně). Ptáci co narazí do protihlukové bariéry zvenku, padají mrtví dolů do vegetace, na silnici a železniční trať. Tady se je naučili velice rychle odklízet lišky, kuny a jiné šelmy. Při naší opakované kontrole jsme tedy našli nejenom mrtvolky, peří a torza uhynulých ptáků, ale hlavně ony otisky přímo na skle.

Je třeba to okamžitě vyřešit, stejný názor na to má i orgán ochrany přírody Magistrátu města Plzně, který na nefunkční zabezpečení protihlukové stěny rovněž již investora několikrát upozorňoval!

Mimo jiné

Dne 16.12. 2011 jsem v Plzni na Útvaru investic seděl v přeplněné zasedací místnosti spolu se sedmi projektanty firmy Pragoprojekt, a.s. a  dalšími 34 účastníky řízení projednávajících projekt Městského okruhu v úseku Křimická - Karlovarská

akce: Městský okruh úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni

datum: 16.12.2011 v Plzni v budově OI MMP

Předmět jednání: seznámení s návrhem řešení v dokumentaci pro stavební povolení

Přítomní: viz přiložená prezenční listina, omluvila se

Dodnes si pamatuji, jak jsem za podpory starosty Křimic Petra Otáska, jasně upozorňoval, deklaroval a nechal dát do zápisu, že všechny protihlukové stěny a zábrany musí být vždy funkčně zabezpečeny proti nárazu ptáků. Dodnes si pamatuji, jak jsem několikrát upozorňoval na skutečnost, že siluety dravců jsou nefunkční!

To samé jsem pak zopakoval paní projektantce Ulčové v emailu, který jsem po několika hodinovém jednání musel opět vypracovat a znovu poslat, viz příloha.

28.1.2012 v 18:58 hod. jsem paní Dominice Urbánkové, která měla na starosti projednávání projektu Západního okruhu poslal následující email.

Pro jistotu znovu posílám a upozorňuji na to, co je třeba v projektu z našeho pohledu ochrany přírody řešit:

I. Protihlukové bariery a stěny, nesmí být průhledné, nebo bez funkčního zabezpečení proti nárazu a úhynu ptactva. Pokud nelze průhledné plochy vyblokovat a nepoužít, doporučujeme k jejich zabezpečení použít velice účinnou ( a dnes již užívanou ) Švýcarskou metodu šrafování - nutno dohledat.

II. Oplocení proti zvěři. Dle předloženého projektu dostačující, nutno však vyřešit výšku plotu, velikost ok a jeho životnost.

III. Překontrolovat a přehodnotit výsadbu zeleně, zejména keřů v těsné blízkosti komunikace, okružních křižovatek a míst, kde může dojít ke střetu ptactva s projíždějícími automobily. Jde o to, nesázet do těchto lokalit bobuloviny a vegetaci, která je potravou ptactva a mohla by je přilákat do těchto prostor.

S pozdravem

Karel Makoň
DESOP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň 12
mobil. 777 145 960
e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

To samé jsem pak dokonce opakoval i na jednání ZMP do záznamu při schvalování plánované investice města a řešení Západního okruhu. Všichni významně pokyvovali hlavami a výsledek?

Ano pravdou zůstává fakt, že jsme se tenkrát bavili o druhé etapě Západního okruhu, která se teprve dnes staví, ale na druhou stranu bych předpokládal, že když projektovou dokumentaci dělá stejná renomovaná firma, pravděpodobně i stejní lidé jako dělali etapy první, tak že alespoň zpozorní, na opakovanou výzvu zareagují, informaci si předají a budou se snažit věc řešit! Proč se tak nestalo, však nejsem schopen pochopit a ani nevím. Zato ale zcela bezpečně vím, že teď už to odstranit jen tak nepůjde, že na to nebudou peníze, nebude to v projektu, nikdo to vlastně ani nevěděl, nikdy neslyšel a neví. Vše se bude zase banalizovat a tvrdit, že to tak není, než zase někdo, kdo bude mít na ty či ony dotyčné nějakou páku, zvedne telefon a „vysvětlí“ jim, že je třeba i tuto protihlukovou bariéru zabezpečit. Romane, Vojtěchu či Pavle Děkuji.

A takhle my tady žijeme v tom našem městě kultury. Předpokládám, že při slavnostním otevření mostu nebude chybět tradiční slavnostní ohňostroj, aby to mělo ten správný šmrnc.

Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)