Tiskové zprávy

20.12.2014 Hnízda čápů přestěhována

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Hotovo – další dvě hnízda čápů bílých na Tachovsku jsou přestěhována.

Ze dne:

20.12. 2014

Místo konání:

Brod nad Tichou (TC)

Staré Sedliště (TC)

Vlastní zpráva:

Další dvě hnízda čápů bílých jsou přestěhována.  Na projektu přesunu hnízd jsme pracovali necelé čtyři měsíce a díky nasazení všech zúčastněných a finanční podpoře NADACE ČEZ se nám dnes podařilo obě hnízda definitivně přesunout.

Dnes to byla extrémně náročná akce. Hodně silný nárazový vítr, dešťové přeháňky a samotná náročnost práce ve výškách nám dala všem docela zabrat. K tomu u Petra Kokošky, který montoval na oba dva sloupy stupačky, se jednalo i o jeho první akci tohoto typu, a tak si to opravdu „vychutnal“ se vším všudy.

Cílem dnešní akce bylo osadit na již postavené betonové sloupy s umělou hnízdní podložkou a přístupovou lávkou speciální stupačky, po kterých se dá k hnízdu pohodlně dostat. Vše musí být hotovo a vyúčtováno do konce roku, a tak jsme si počasí ani datum nemohli moc vybírat. Po namontování stupaček přišla na řadu instalace imitace rozestavěného hnízda, která by měla čápy v následující hnízdní sezoně přilákat.

Vše se realizovalo z důvodu přesunu původních hnízd, postavených čapími páry na funkčních sloupech elektrického vedení. Tento stav byl energetiky, pravda, jeden rok tolerován, ale nelze na vodičích hnízda nechat i do budoucna.  Je to nebezpečné jak pro lidi, tak samotné čápy, kteří obratně vpletli klacky přímo do „živých“ drátů vedení.

Podobných hnízd nebo pokusů o stavbu hnízd na elektrickém vedení máme v kraji za posledních 10 let čím dál víc. Jen na Tachovsku se podobně jako v Brodu nad Tichou a Starém Sedlišti snažili čápi postavit letos hnízdo i v Boru, kde mají dokonce celkem na jedné lince hnízda tři! Podobně tomu je však i na Klatovsku nebo Domažlicku, tady však čekáme, co se z pokusu o založení nového hnízda vyvine, jelikož každý takovýto přesun by měl být řádně podložen skutečností, že to čápi myslí vážně a opravdu vyhnízdí.

Brod Nad Tichou - Zachránili hnízdo i nás!

Přesun hnízda v Brodu nad Tichou byl značně komplikovaný. Místní starosta nám nejdříve po telefonu zájem o přesun hnízda potvrdil, ale když došlo na písemné stanovisko, tak obecní zastupitelstvo s umístěním betonového sloupu na obecním pozemku nesouhlasilo. Argumentace typu, že si to čápi stejně postaví, kde budou chtít, a že nechtějí další betonovou „příšeru“ byla, pravda, z části logická a legitimní, ale na druhou stranu nesouhlasné vyjádření přišlo v době, kdy byl už projekt rozjetý a finančně podán.

Naštěstí vše zachránili manželé Jiří a Marta Bernasových, kteří mají již třetím rokem čapí rodinku i s hnízdem přímo před svým domem. Díky nim jsme mohli náhradní betonový sloup postavit přímo na jejich zahradě a hned vedle hnízda nevyhovujícího. Nejen, že je tak šance na úspěšnější obsazení hnízda náhradního, ale svým velkorysým rozhodnutím zachránili Bernasovi nejenom hnízdo čápů v obci, ale i nás a samotné čápy.  Děkujeme.

Staré Sedliště – Děkujeme místním, paní starostce i obecnímu zastupitelstvu.

Hnízdění čápů ve Starém Sedlišti již od samého začátku provázely bouřlivé emoce místních, problémy s hnízdem a jeho přesunem. I přesto tam letos čapí pár i navzdory energetikům úspěšně vyvedl dvě mláďata a nám se podařilo zrealizovat bezproblémový přesun hnízda na nově postavený sloup. Tady, na rozdíl od Zastupitelstva Brodu nad Tichou, fungovalo vše bez problémů, operativně a rychle. Místní čápy sledovali, hlídali a pomohli s přesunem samotného hnízda. Ve své podstatě paní starostka nejenom, že slíbila, že výstavba nového sloupu nebude na obecním pozemku problém, ale dokonce i vše včas a s určitou časovou rezervou projednala na obecním zastupitelstvu a deklarovala písemným souhlasem. I zde děkujeme velice za pomoc všem zúčastněným, jejich podporu a snahu čápy v obci udržet za každou cenu.

Ekonomická stránka věci a kdo to platil?

Výstavbu dvou nových betonových sloupů, včetně jejich dodání, instalace a odborného dozoru, zajistila pro nás dodavatelsky profesionální firma SEG s.r.o. z Plzně. Ta dodala sloupy, lidi, techniku, dopravu sloupů a jejich samotné postavení. Veškeré materiály a práce dodala pouze za režijní dotovanou cenu 25.000,- Kč v nejvyšší možné kvalitě.

Svaření ocelových hnízdních podložek s přístupovou lávkou, včetně nákupu materiálu, povrchové úpravy, osazení podložek, stupaček a hnízdního materiálu, jsme realizovali my (DESOP) v nákladu cca 30.000,- Kč. Do ceny bylo zahrnuto vše, včetně zaměření, komunikace se zastupitelstvy, přesun hnízd, následné sundání hnízd nevyhovujících plus osazení zábran proti opakovanému zahnízdění na funkčních sloupech el. vedení a nespočet návštěv lokality.

No a kdo to platil?

Celou akci přesunu těchto dvou hnízd hradila v rámci projektu „Podpora regionů“ ze svého fondu NADACE ČEZ. Ta téměř obratem uvolnila finanční částku ve výši 55.000,- Kč, a tím uhradila veškeré vzniklé náklady s přesunem hnízd vynaložené a vzniklé. Rovněž velice děkujeme, jelikož bez této finanční podpory bychom jen těžko zvládli a stihli v tak rekordním čase hnízda přesunout a připravit na následující hnízdní sezónu.

Závěrem:

Nelze však také opomenout přímou podporu a zapojení samotných energetiků, kteří měli ze zákona možnost čápům hnízdo na funkčním vedení bez náhrady zrušit. I když se v případě čápů bílých jedná o zvláště chráněného živočicha s poměrně velkou sledovaností ze strany veřejnosti, nemuseli se energetici vůbec ptát a mohli hnízda sundat. Neudělali tak, a ve finále dokonce i sami přispěli k tomu, aby čápi letos nejenom vyhnízdili, ale i na příští roky měli jiné náhradní hnízdní možnosti. I tady děkujeme a jsme rádi, že jsme problém společně vyřešili.

Na fotografii:

Tým DES OP (20.12.2014) při závěrečném osazování stupaček a hnízdního základu na nově postavené betonové sloupy pro čápy bílé v Brodu nad Tichou a Starém Sedlišti. Na stožáru většinou Petr Kokoška. Dole pak Petr Burget se synem Davidem, Honzík Kokoška a Milda Paisker junior.


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)