Tiskové zprávy

28.1.2015 Stopovačka u Jiřího

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Stopovačka u Jiřího.

Ze dne:

28.1. 2015

Místo konání:

Plzeň – Doubravka

kostel sv. Jiří – lávka pro pěší pod Pecihrádkem.

Vlastní zpráva:

Celkem devět stanovišť jsme připravili pro žáky MŠ a širokou veřejnost na poměrně krátkém úseku ř. Berounky v Plzni na Doubravce u kostela sv. Jiří.  Jedná se o náš další projekt ekologické výchovy a vzdělávání nazvaný „Stopovačka“, který realizujeme pro žáky MŠ a ZŠ na této jedinečné lokalitě již několik let.  Ve své podstatě se jedná o klasickou stopovačku, kdy děti hledají jednotlivá stanoviště s tematicky zaměřenými úkoly, které následně plní. Celkem na devíti zastaveních plní děti hned několik úkolů najednou a učí se nejen orientovat venku v přírodě, ale i v jednotlivých druzích volně žijících zvířat.

První zastavení je na soutoku ř. Berounky s ř. Úslavou. Zde najdete od pátečního rána úkol číslo jedna, týkající se plzeňských řek a lokality u kostela sv. Jiří. Druhé zastavení je pak na dohled v lomečku u cesty ke hřbitovu a řeč bude o plazích, následuje úkol u tří lip, zastavení u ježka, obojživelníků, bobra, krmítka, zajíce a vodních ptáků.

Kraťounká vycházka převážně po asfaltové stezce vás zavede až na lávku pro pěší přes ř. Berounku, kde se můžete na našich informačních tabulích podívat na vodní ptáky, kteří se zde vyskytují. Cestou si zazpíváte, zaskáčete a zakličkujete mezi stromy, jak bude libo a jak se vám bude chtít. Zpestřením může být i závěrečné krmení divokých kachen a našich bývalých pacientů, a to trvale handicapovaných labutí pod lávkou u posledního stanoviště.  Zajímavý je i domeček vodohospodářů u lávky pro pěší, který je velice pěkně pokreslen jednotlivými druhy ryb, žijících v ř. Berounce, včetně Vodníka českého.

Stopovačka je určena pro malé děti a žáky I. stupně škol základních, přičemž těm, co neumějí číst, musí pomoci někdo dospělý.  Pod tlakem veřejnosti jsme připravili a ve čtvrtek osadíme na dvířka kovových skříněk s úkoly i úkoly venkovní. Ty jsou shodné s těmi uvnitř, ale k jejich přečtení nebudete potřebovat kličku k otevření skříňky. Úkoly budou nalepeny na dvířkách, tak aby každý, kdo půjde kolem, si je mohl přečíst a splnit. Je to určitá úlitba veřejnosti, jelikož při osazování skříněk jsme stále dokola odpovídali na otázky, co že ve schránkách vlastně bude. Lidé, co byli na procházce u Jiřího, mi dokonce i volají a celí natěšení se ptají, o co vlastně jde. Že bude o projekt takový zájem, jsem opravdu netušil. Stopovačku pořádáme pro MŠ již několik let a vždycky jsem musel úkoly na lokalitě rozhodit předem, teď nemusím, a proto se to také dělalo. Mimo jiné si to teď mohou školky kdykoliv projít samy a nemusí čekat na můj volný termín a můj doprovod.

Kovové schránky na úkoly jsou v zinkovém provedení a snažili jsme se, aby odolaly běžnému náporu vandalů. Tomu odpovídá i jejich umístění, kdy jsou buď zavrtány do skály, anebo umístěny na akátové kůly, zakopané hluboko do země a vyztužené železnou kulatinou proti podříznutí. Jedná se o první pilotní a zkrácenou trasu, přičemž do budoucna počítáme s tím, že uděláme ještě trasu kolem Chlumu, zejména pro žáky škol základních a veřejnost, věnující se hledání bodů podle souřadnic a map. Následovat by měla několika kilometrová trasa pro náročnější, přičemž už dnes máme určitou představu o jednotlivých úkolech, které se budou na stanovištích plnit J.

V současné době jsme však připravili zatím pouze tuto krátkou trasu s tím, že na dalších se usilovně pracuje.

Projekt je financován z rozpočtu našeho spolku (DES OP) a peněz, které za jednotlivé projekty ekologické výchovy vybíráme. Nemalou část finančních nákladů odvedli i členové našeho spolku, které můžete vidět na přiložených fotografiích.

Věříme, že projekt zaujme a doporučujeme všem, kteří si chtějí zasoutěžit, aby vyrazili co nejdříve, dokud budou úkoly čitelné a funkční. Venkovní provedení je totiž zatím časově omezené do doby, než skončí zima, anebo tabulky někdo zničí.

Na fotografii:

Na fotografiích tým členů DES OP realizující projekt „Stopovačka“.


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960).