Tiskové zprávy

3.6.15 Pozor na mláďata - nenoste mláďata zvěře!

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Pozor na mláďata - nenoste mláďata zvěře!

Ze dne:

3.6. 2015

Místo konání:

Plzeňsko

Vlastní zpráva:

„Dobrý den, našli jsme opuštěného kolouška.“ Touto větou začíná zhruba už měsíc minimálně jeden hovor týdně a od poloviny května tuto větu slyším každý druhý den. Pokud však volající volá přímo od nalezeného mláděte, nad kterým pouze stojí a nesahal na něj, tak se tento problém dá velice snadno vyřešit. Pokud však mládě odnesl domů a nebo dokonce už několik dní doma „choval“, je to problém pro všechny zúčastněné strany a hlavně pak samotné mládě.

Letos se spárkaté zvěři enormně daří, a tak srnčata, kolouchy i mláďata daňků najdeme téměř na každé louce, kde tyto druhy zvěře vyskytují.  Výjimkou nejsou ani remízy,  podrost v lese či polem ladem u měst či vsí.  Ve větších městech lze najít zvěř i přímo v zástavbě, v parcích či vegetačním krytu podél potoků, kolejí, silnic či řek.  Jsou opravdu všude!

Srna, laň či daniela, ale i zaječice a muflonka v okamžiku, kdy porodí své mládě, ho očistí, nakrmí a odchází od něj. To několik dní pak leží stočené do klubíčka na lokalitě ve vysoké trávě a ani se nehne. V rámci bezpečnosti se přesouvá pak až večer, a to vždy pouze kousek od místa kde bylo vrženo a většinou s matkou. Toto platí do doby než povyroste a matka ho začne vodit. Ta ke svému mláděti nechce lákat predátory, a tak ho navštěvuje pouze minimálně, kdy ho nakrmí, očistí a zase od něj odchází. Má to logiku, kdyby srna stála u svého srnčete 24 hodin denně, zanechávala by u něj svoji pachovou stopu a lákala k němu predátory. To nechce, a tak to má příroda takhle chytře zařízené.  Ovšem zařízené je to pouze do doby, než mládě najde člověk. Ten většinou s dobrým úmyslem udělá z věci problém a na základě neznalosti začne věci „řešit“ po svém.

Proto také většina telefonátů do záchranných stanic má stále stejný charakter a podtext:

Volající: Dobrý den, našel jsem opuštěné srnče.

ZSŽ: Dobrý den, co mu je?

Volající: Nic mu není, jen tady leží a nehýbe se.

ZSŽ: Tak na něj nesahejte a nechte ho tam být.

Volající:  No já už ho odvezl domů a teď jsem si na Vás našel telefon.

ZSŽ: No tak to jste udělal špatně a měl jste volat, než jste ho z lokality odnesl.  To co jste udělal, je nejhorší věc, která udělat šla.

Volající: Ale ono to bylo u silnice a byla tam mrtvá srna.

ZSŽ: Výborně, tak tam zajedeme a prověříme to.

Volající: No, ale já už ho mám dva dny doma a také mi ho vlastně našel pes a ono nějak nežere, píská, má průjem, přijeďte si pro něj …….

Prosím Vás všechny, neodnášejte mláďata z lokalit, kde je najdete, pokud to není nezbytně nutné! Pokud si nejste jisti,  tak než cokoliv podniknete, raději se poraďte s místně příslušnou záchrannou stanicí živočichů. Telefonní číslo na ni najdete jak na internetu www.zvirevnouzy, tak v mimořádných případech pak přes dispečink  policie a nebo hasičů.

Pozor! Zvěř patří myslivcům a nebo státem pověřeným subjektům. Chov zvěře  bez povolení je kvalifikován jako pytláctví, uměle odchované srnče, daněk  či koloušek pak už nejdou nikdy vrátit do volné přírody. Samci dokonce od  druhého roku života napadají lidi i jedince svého druhu, jsou agresivní a nevhodní k jakémukoli dalšímu chovu! Pomalu ale jistě ustupujeme od toho je vůbec odchovávat!

Na fotografii:

Na fotografii mládě daňka (sameček). Zvíře bylo nalezeno na vozovce v lesním úseku nedaleko Plzně, když projíždějící auto vyplašilo matku, která jej přes komunikaci převáděla.  Místo toho, aby další řidič zvíře zahnal do lesa nebo do sousedního remízu, tak mládě sebral a z lokality odvezl. Naštěstí volal do půl hodiny a šlo zvíře na lokalitu vrátit.  Prověřovali jsme i historku o sražené matce v příkopu.  Na místě však nebyla nalezena ani sražená matka, ani jakékoliv stopy, které by úhyn matky potvrzovaly. Mladého daňka jsme ve finále otřeli trávou a nechali odběhnout do nedalekého remízu poté, co zavětřil a ochotně zmizel v křovisku. O tom, zda matka vzala své mládě zpět, se můžeme jen dohadovat, ale stále má podle mě v dnešní přepachované době podstatně větší šanci na přežití venku než to, že bude do smrti zavřené někde v ohradě jako agresivní zabiják, a to úplně sám.


Dotyčný řidič (nálezce) byl exemplárně předán orgánu myslivosti a bude řešen za pytláctví a neoprávněnou manipulaci se zvěří L.

Zpracoval:

 

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960).