Tiskové zprávy

4.8.15 Netopýři a hadi

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Netopýři a hadi

Ze dne:

4.8. 2015

Místo konání:

Plzeň

Vlastní zpráva:

Na fotografii:

Čarodějnice a mistři černé magie si libují, dispečink hasičů a záchranné stanice živočichů už méně. Teplé počasí, sucho a rekordní letní teploty jsou naprosto ideální jak pro plazy, tak netopýry. Zatímco netopýři jsou zatím ještě na chatách, půdách a chalupách, kde právě teď vyvádějí mláďata víc než kdy jindy. Plazi si užívají sluníčka a tepla i na místech, kde bychom je kolikrát nejméně čekali. Každopádně k oběma tématům je dobé něco vědět a naučit se s těmito volně žijícími živočichy žít.

Netopýři hvízdaví a spol.

Mluvil jsem s Ditou Weinfurtrovou ze Zdic, se kterou dost často konzultuji jednotlivé případy týkající se netopýrů. Kolegyně Dita je z České společnosti pro ochranu netopýrů a problematice netopýrů se věnuje již několik let. Na rozdíl od nás ví, co a jak udělat, aby problémy společného soužití lidí a létajících savců bylo pokud možno bezkonfliktní.

V současné době je na všech koloniích, chatách, chalupách a námi sledovaných lokalitách maximální možný počet zvířat. Zatím to vypadá, že letos se netopýrům zadařilo a mají mnohem více mláďat než loni. Proto také lze očekávat letošní migraci a přesun přes města v maximálních možných počtech.

A já k tomu jedním dechem dodávám.  Upozorňujeme na tento problém už nyní, a proto chystáte-li se na dovolenou, zcela určitě nenechávejte otevřené větračky, pokud nemáte v oknech síta proti hmyzu. V Plzni je jen málo míst, kde by se nezvané návštěvy netopýrů každoročně neopakovaly. Zabezpečte si proto řádně svůj majetek a připravte se na případné invaze. Jednoznačně doporučujeme síta proti hmyzu, a to i při nočním větrání.

Nepočítejte totiž s tím, že pak za vás bude někdo problém řešit. To, že tento problém podceníte, je ve finále váš problém a ani hasiči, ani policie či městští strážníci či pracovníci ZSŽ nejsou povinni vám jezdit vyhánět netopýry z bytů, kanceláří či nebytových prostor jen proto, že z nich máte fobii.  Mimo jiné, v  Plzni na problém již několik let preventivně upozorňujeme, a tak za naši záchrannou stanici živočichů odmítám večer jezdit lidem vyhánět netopýry z bytů, domů a chodeb obytných budov. To samé jsem doporučil jak hasičům, tak policejním složkám. Lidé se musí naučit problém řešit sami, a ne si zvykat, že jim budeme zajišťovat bezplatný servis jenom proto, že jim se to ještě nikdy nestalo. Nejde o ohrožení života a 99% případů je zbytečných a zaviněno z lidské nedbalosti.

Hadi.

Zejména na hasiče se v těchto dnech obrací velké množství lidí s žádostí o odchyt a přesun hadů ze zahrad, zahrádek a nemovitostí. Většinou se opět jedná o neopodstatněné případy, kdy si lidé všimnou užovky obojkové či hladké na jejich pozemku.  Všeobecná neznalost biologie plazů spolu s fobií, hysterií a nesmysly, dost často prezentovanými v mediích, pak vyvolávají u většiny lidí obavy a paniku už i jen z neškodné užovky.

Proto než zvednete telefon a začnete burcovat partu urostlých chlapů v hasičských oblecích s velkým hasičským autem, aby vám přijeli na zahradu odchytit užovku, měli byste vědět, že si leckdy můžete poradit sami a že není opravdu nutné zneužívat tísňové linky IZS. Protože ani tady nejde o bezprostřední ohrožení života.

Užovka obojková

Běžný a relativně dlouhý tenký had s kulatou hlavou, očima jako korálky a výraznými žlutými či krémovými měsíčky za hlavou.  Seshora je užovka obojková olověně šedá s dobře patrnými černými tečkami. Užovka není hadem konfliktním, není jedovatá, lidskou společnost nevyhledává a lidem vyhýbá.

U vás na zahrádce se objeví, jedině když ji tam přinese z venku kočka či pes, nebo si ji dovezete do dvora se senem z louky, anebo když vám přes pozemek teče potok, stružka či dešťový trativod. Užovka ráda loví zejména žáby, rybičky a hmyz, proto dost často je lidé mohou vidět i plavat ve svých rybníčcích, tůňkách a okrasných jezírkách.

Pokud vám užovka na pozemku vadí, stačí ji v rukavicích šetrně odchytit, strčit do kýble, plátěného pytle (povlaku z polštáře) a přesunout jinam. Každopádně by bylo dobré ji vypustit někde na podobné lokalitě, jako na které jste ji chytili, dál od silnice, čističek odpadních vod, šachet a lidí. Ideální je vegetací zarostlý rybník, potok, řeka či mokrá louka. Při manipulaci dávejte pozor, abyste užovce neublížili. Jinak užovka většinou nekouše, není, jedovatá, zákeřná a nějak nebezpečná. Jediné co je nepříjemné, je skutečnost, že při manipulaci strachy vyměšuje z řitního otvoru silně zapáchající tekutinu, která nejde tři dny umýt z rukou. Proto také ty rukavice J.

Užovka hladká

Běžná, teplomilná a ráda se vyhřívající sestřenice užovky obojkové. Opět relativně tenký, dlouhý had, dorůstající délky klidně až přes 1m. Na rozdíl od užovky obojkové nemá nápadné žluté měsíčky za hlavou a není šedá, nýbrž hnědá. Rovněž má na sobě černé tečky, které při troše fantazie připomínají klikatou čáru. Užovka hladká je povahově mrcha a lidská společnost jí moc nevadí. Nemá problém se při vyrušení bránit, syčí a neváhá ani kousnout. Není však jedovatá, ale její bojovnost je vyhlášená. Užovka hladká má ráda suchá stanoviště, skalky, slunné svahy, chatky, kamenné zídky, nepořádek a schovávačky. Loví ještěrky, slepýše, drobné obratlovce a hmyz. Pokud máte užovku hladkou na pozemku, určitě ji od zmije poznáte podle toho, že se nebojí a neodplazí se hned pryč.  Bude se s vámi o místo na slunci chvilku přetahovat, ale pak ráda zmizí.

Samozřejmě jí jako všem plazům vadí hluk, lidský pach a otřesy půdy. Odchyt a přesun na jinou lokalitu opět doporučujeme za pomocí pracovních rukavic, plátěného povlaku z polštáře či pomocí zavřeného kýble. Přesunout opět na náhradní lokalitu podobného charakteru, jako na které byla odchycena. Užovky hladké s vámi na lokalitě žijí většinou několik let. Do doby dokud je neobjevíte, tak vám nevadily, problém většinou začíná, až když ji najdete a vidíte.

Zmije obecná

Zjednodušeně, krátký, tlustý had s useknutím čenichem a štěrbinovitou zorničkou na oku jako má kočka. Zbarvení - hnědá, šedá či tmavá s výraznou černou klikatou čárou na hřbetu. Ve skutečnosti velice plaché a nenápadné zvíře, které okamžitě po vyrušení mizí ve svém úkrytu. Málokdy zmiji v přírodě uvidíte, a všechna setkání jsou spíše náhodná či mají úplně jinou příčinu. V blízkosti lidských sídel se prakticky nevyskytuje. Pokud se tedy nejedná o málokdy obývanou chalupu či chatu.  Zmije v domě je pak většinou problém, který vznikl tím, že jste si ji do domu přinesli například se dřevem anebo vám ji tam donesla kočka či pes.  Žádný plaz vám nebude kroužit kolem domu, aby čekal, až otevřete dveře a vlezl vám do baráku. Ano, občas se stane, že zvíře propadne sklepním okénkem do sklepa, ale to i pro něj je problém, a kolikrát stačí ho jen šetrně odchytit a vynést ven.  Zmije je jediným naším jedovatým hadem, jelikož je však velice plachá, tak prokazatelné případy, kdy dojde k uštknutí člověka zmijí, jsou ročně spočitatelné na prstech jedné ruky. Z toho pak je ještě určité procento případů, kdy došlo jen ke kousnutí, ale člověk uštknut nebyl. Proto také mnohem nebezpečnější než zmije je strach z nich.

Všeobecně, pokud se vám podaří hada vyfotografovat a poslat fotku k nám do stanice, jsme většinou schopni ho určit a identifikovat. Většina případů se pak dá vyřešit operativně po telefonu a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vždyť mnohem hroší nežli hadi jsou proradní kamarádi ……. Jak se velice trefně zpívá v písničce Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Na fotografiích:

Ilustrační záběry k problematice.


Zpracoval:

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960).