Tiskové zprávy

28.10.15 Jedeme dál a další akce v tomto týdnu

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Jedeme dál a další akce v tomto týdnu.

Ze dne:

28.10. 2015

Místo konání:

Plzeň - Plzeňsko

Vlastní zpráva:

27.10.2015 Výr na kolejích u Plas /PS/

Nález nám nahlásil v úterý 27.10.2015 dopoledne pan Zdeněk Petržil z Plas, pracuje u dráhy a kousek od nádraží Plasy nalezl obrovskou samici výra velkého, která se nemohla postavit na stojáky. Sova měla totiž jeden stoják úplně ujetý (amputovaný) a druhý zlomený hluboko v těle. Pravděpodobně ji srazil vlak a dovezl ji až do Plas. CO se pak stalo, že zvíře dopadlo tak, jak dopadlo, se můžeme jen domnívat. Každopádně výr s jednou nohou, a to ještě zlomenou, nemá šanci, a to ani na chov v zajetí. Po konzultaci s veterinárním lékařem byla sova téhož dne bohužel utracena.

Na fotografii pan Zdeněk Petržil při předávání poraněného výra velkého – Plasy.


28.10.2015 Rekonstrukce hnízda čápa černého Hubenov /PS/.

Další plánovaná rekonstrukce hnízda čápa bílého proběhla 28.10.2015 v polesí kousek od obce  Hubenov /PS/.  Několik let námi monitorované hnízdo na borovici už dosloužilo, vychýlilo se do boku a letos muselo být v době hnízdění provizorně podepřeno dřevěnými kůly. Teď na podzim, kdy je většina čápů černých mimo kontinent, jsme přistoupili k celkové rekonstrukci hnízda a jeho přendání na ocelovou hnízdní podložku. Jak se to dělá, najdete na přiložených fotografiích. Akce se vydařila, hnízdo je přendáno.

Na fotografiích Miloš Paisker st. i ml. a Karel Makoň při plánované rekonstrukci a přesunu hnízda čápů černých u Hubenova na Plzni severu.


28.10.2015 Hnízdní podložka pro mořské orly /TC/.

Loni vystopoval kolega Karel Machač další nové hnízdo orla mořského. Naprosto nestandardní lokalita jehličnatého lesa kousek od Boru u Tachova, kde na původní hnízdo káně lesní, začal pár dospělých orlů mořských nosit nový stavební materiál a stavět hnízdo. Nové hnízdo je však na ohnuté borovici, a tak se předpokládá, že pro nás nebude přístupné ke kroužkování a hlavně, že časem spadne, anebo bude muset být strženo. Proto jsme dnes hned na sousedním stromu vystavěli novou hnízdní podložku s imitací rozestavěného hnízda. Přesněji, pokusili jsme se orlům nabídnout náhradní místo k hnízdění, a uvidíme, zda naši podložku obsadí a přijmou. Nové hnízdo je vybudováno na smrku cca 15 m od hnízda původního a zhruba o 1m výš. Teď už je to na orlech a jejich rozhodnutí, zatím mají k dispozici obě hnízda a s napětím budeme očekávat, jak dopadne následující hnízdní sezona a zda orli náhradní a bezpečnější variantu přijmou.

Více opět na přiložených fotografiích - Karel Machač, Miloš Paisker st. i ml. a Karel Makoň při osazování náhradní hnízdní podložky a hnízda pro orla mořského.


Zpracoval:

 

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)