Tiskové zprávy

11.4.2016 Dva smutné příběhy

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Dva smutné, byť zajímavé, příběhy kroužkovaných ptáků.

Ze dne:

11. 4. 2016

Místo konání:

Plzeň /PM/ a Sedlecko /RO/

Vlastní zpráva:

Kachna z Borských polí v Plzni

Prvně jsem se s ní potkal 5. 6. 2009. Tenkrát volal nějaký pán, co se autem vracel s dětmi z nákupu z nedalekého obchodního centra, že si všiml u garáží vedle stadionu motorkářské ploché dráhy samice divoké kachny, která koukala do kanálu.  Zastavil a zjistil, že kachna má mláďata spadlá do záchytného koše kanálu a že nemohou ven. Dorazil jsem na místo, mláďata kachně vyndal a doprovodil je zadním traktem garáží až na Borskou přehradu (viz foto).

O rok později (14. 7. 2010) se vše opakovalo. Kachnu pochodující po chodníku s mláďaty od Makra hlásilo hned několik řidičů zároveň. Dorazil jsem na místo a u plotu jedné z firem samici náhodně odchytil do podběráku, sebral mláďata a odvezl na Borskou přehradu (viz foto). Tehdy jsem jí nasadil ornitologický kroužek C 150006 N. muzeum Praha.

Šest let jsme pak rok co rok střídavě s Městskou policí doprovázeli kachnu s mláďaty od Makra až na Borskou přehradu.

To vše platilo až do dnešního dne (10. 4. 2016) kdy mi z ní odchytová služba Městské policie Plzeň dovezla onen ornitologický kroužek. Kroužkovanou samici kachny divoké s kroužkem C 150006 sebrali z vozovky placatou, někdo ji přejel autem kousek od Makra v Plzni na Nové Hospodě.

Škoda jí, ale šest let na divokou kachnu pravidelně hnízdící ve městě mezi průmyslovými objekty cca 2 km od vody, je docela slušný výsledek J

Zároveň zde je třeba zmínit, že to není jediný případ a výskyt divokých kachen v Plzni.  Další kachny anebo dokonce kachní skupinky máme teď v době páření a snášení vajec hned na několika tradičních místech v Plzni:

- Doubravka - na konečné trolejbusu č. 16

- Nákupní centrum Luna na Borech

- Nákupní centrum Kaufland na Rondelu

- Doubravka na Zábělské ulici

- Jiráskovo náměstí na Slovanech

- 8. brána Škodovky – Jižní nádraží Plzeň - Bory. 

Devatenáctiletý labuťák zabitý o dráty vysokého napětí v Dolanech

V sobotu 9. 4. 2016 jsem byl telefonicky informován o nálezu uhynulé labutě velké na ř. Berounce u Sedlecka na Rokycansku. Hned vedle Spáleného mlýna jsem opravdu nalezl uhynulou dospělou labuť velkou s ornitologickým kroužkem LB 7797, Národní muzeum Praha (viz foto). Doma jsem pak podle naší evidence dohledal následující:

Labuť velkou s kroužkem LB 7797 jsem kroužkoval já, a to 20. 3. 2013, když jsem pro ni jel do areálu ČOV v Plzni Doubravce na Jateční třídě. Tenkrát zdatný labuťák spadl po nárazu do drátů vysokého napětí přímo do oploceného areálu ČOV a nemohl odtud odlétnout (viz foto). Když jsem labuťáka odchytl, tak jsem zjistil, že na noze už kroužek má, ale ten že je zašlý (špatně čitelný), a proto je třeba ho sundat a nasadit nový.

V tu dobu měl labuťák kroužek evidovaný ještě na nebožtíka Václava Langa z Horní Břízy. Šel jsem tedy v naší evidenci ještě dál a zjistil, že kroužek LB 2748 jsem nasazoval hnízdícímu labuťákovi já, a to 1. 7. 2000 na rybníku u obce Pasečnice na Domažlicku. V  tu dobu totiž hnízdil onen samec se samicí (LB 2749) na tomto rybníku a měli jen jedno mládě.

V reálu to znamená, že pokud vezmu v úvahu skutečnost, že labutě velké pohlavně dospívají v třetím roce života a že od doby, kdy jsme labuťáka poprvé kroužkovali u Pasečnice jako hnízdícího samce, uplynulo 16 let, tak mu ke dni 9. 4. 2016, kdy jsem ho našel uhynulého, muselo být minimálně 19 let! Což je zase na labuť velkou a průměrný věk těchto u nás nejtěžších létajících ptáků docela slušný rekord.

Zpracoval:

 

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)