Tiskové zprávy

10.7.2016 Zajíc ve své jamce...

TISKOVÁ  ZPRÁVA

Název - téma:

Zajíc ve své jamce sedí a …….

Ze dne:

10.7.2016

Místo konání:

Plzeň – Košutka

Vlastní zpráva:

Otevřené šachty, odvodňovací kanály, meliorace, studny, bazény, to vše jsou další nebezpečné pasti pro volně žijící živočichy. Byť se to nezdá, tak ročně uhynou právě v těchto stavebních prvcích a dílech stovky zvířat. Od obojživelníků, přes plazy, ptáky i savce. O tom, že i zdánlivě banální věci kolem nás mohou být v tomto směru nebezpečné, svědčí i jeden z posledních případů, který jsem řešil.

Na služební mobil naší Záchranné stanice živočichů zavolala v pátek (8. 7. 2016) kolem poledne paní, která si všimla zajíce polního zmateně pobíhajícího v betonové šachtě silničního propustku. Jedná se o čtvercovou díru, zapuštěnou pod úrovní terénu, navazující na silniční propustek. Přesněji řečeno, pro ty, kteří to v Plzni znají, když jedete od konečné tramvaje číslo 4 na Košutce směrem na Záluží a Ledce, tak naproti odbočce k Ranči Šídlovák, je to hned vedle hlavní silnice. Šachta sice navazuje na propustek pod silnicí, ale ten je v zadní části na výtoku zanesen usazeným pískem, a tak vlastně betonová roura na dešťovou vodu vede pod zem ale je neprůchodná.

Dorazil jsem na místo a šachtu okamžitě našel. Vlezl jsem do šachty a vidím sem tam chomáček zaječí srsti zachycený na hrubé stěně šachty, zaječí stopy v písku a hrst zvadlé trávy, kterou mu tam paní naházela. Posvítil jsem baterkou do propustku a opravdu, tma tmoucí, musí to tam být totálně ucpané a neprůchodné. Vzal jsem tedy lopatu a šel kopat na druhou stranu propustku. Odstraním naplavený písek, roura bude průchodná a zajíc skrz ni vyběhne. Jenže to asi nebude jen tak, roura je ucpaná i uvnitř, a nevím, kam až naplavenina sahá L, mimo jiné, jak rachtám lopatou a snažím se propustek uvolnit, do šachty vyběhne z betonové roury pomatený zajíc. Tak konečně ho vidím. Než však ale stihnu cokoliv udělat, šup a je zase v rouře. „Počkej ušáku, já ti dám, na mě si jen tak nepřijdeš.“  Natahuji přes rouru odchytovou síť a jdu kopat dál. Netrvalo to ani minutu a zajíc byl v síti. Vytáhl jsem ho z jámy, vymotal a pustil, jenže co s tím propustkem? Co když tam spadne znova? Co když tam spadne ježek, ropucha nebo já nevím co? No nic, musím tedy propustek alespoň částečně vyčistit a zprůchodnit. Trvalo to podstatně déle než odchyt zajíce, ale ve finále se mi podařilo alespoň částečně na nějaký čas rouru uvolnit. Teď už jen informovat správce propustku, aby bagrem vyčistil nejenom zanesený odtok, ale asi i kousek navazujícího silničního příkopu a zákeřná past bude částečně zneškodněna.

O tom, že vysvobozený zajíc nebyl jediný, který do šachty spadl, svědčí i nalezená torza jiného zajíce. Ten ovšem už takové štěstí neměl a v jámě uhynul.

Zpracoval:

 

Za DES OP Karel Makoň DES OP (777 145 960)