Tiskové zprávy

Kniha "Životní prostředí" - Praktický rádce III.

Aktualizovaná brožura je pomocníkem a rádcem v nejrůznějších oblastech běžného života. Jejím cílem je poskytnout pestrou škálu nově zpracovaných informací. Brožura je napsaná a sestavena tak, aby v ní bylo možno snadno a rychle nalézt odpovědi na vaše nejčastější dotazy, týkající se  životního prostředí a přírody. 

Pro větší přehlednost je rozdělena do jednotlivých kapitol (zeleň, voda, odpady atd.) Životní prostředí samozřejmě rozdělit nelze, a tak se jednotlivé kapitoly v některých bodech doplňují a překrývají.

Knihu vydal:
Statutární město Plzeň - Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzeň  v roce 2002, jako projekt DS OP.

Image