20.10.2021 Vzpomínka na Václava Boška

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
20. 10. 2021
 
Vzpomínka na Václava Boška
 

V pondělí 18. 10. 2021 jsme s kolegou Davidem Melicharem, Pavlem Steinbachem a za pomoci mechanizace pana Jiřího Körnera z Bukovce osadili na pravém břehu řeky Berounky obrovský kámen s pamětní deskou věnovanou přednímu doubraveckému rodákovi, ornitologovi a kroužkovateli  panu Václavu Boškovi.
Ve středu 20. 10. 2021 se pak na tomtéž místě neformálně, ale se vší vážností sešlo několik jeho kamarádů, kolegů ornitologů a předních kroužkovatelů z celé ČR. Sami o sobě se domluvili a přijeli se podívat na jedno z mnoha míst, kde Václav Bošek rád chytal a kroužkoval ledňáčky říční. Přijeli, aby společně zavzpomínali na dobrého kamaráda a rozloučili se s ním. Na fotografii zleva Jaroslav Škopek, František Novák, Jiří Vlček, Jiří Švejda…
Proč DES OP a proč zrovna pan Václav Bošek a u řeky Berounky.

Na myšlenku nechat udělat u sochařů manželů Stoklasových z Nečtin panu Václavu Boškovi pamětní desku z kamene mě přivedlo hned několik po sobě jdoucích událostí. Pro ty kdo to nevědí, tak pan Bošek byl pro mě velkým učitelem a člověk, který mě, aniž by to tušil, výrazně ovlivnil a nasměroval. Díky němu jsme založili a vznikl DES OP (Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva), který od roku 1992 provozuje Záchrannou stanici živočichů Plzeň a věnuje se praktické ochraně přírody.   

Navíc břeh, ze kterého se dnes pan Bošek opět dívá na vodu a do míst, kde míval nataženou ornitologickou síť na ledňáčky, je zároveň i tím osudovým místem, kde jsem ho jako 16 letý mladík poprvé koncem léta 1989 potkal. Je to místo, kam jsme se pak společně pravidelně vraceli a při kroužkování řešili úplně všechno. V tu dobu jsem s panem Boškem při chytání a kroužkování ptáků trávil sedm dní v týdnu a veškerý volný čas. To on mě naučil rozeznávat jednotlivé druhy ptáků, pohybovat se v přírodě a vnímat, co se kolem nás dělo. Jemu vděčím za to, že dnes jsem tam, kde jsem a že příští rok DES OP oslaví  30 let od svého založení.  

Bohužel nic netrvá věčně a bohužel i má bezstarostná ornitologická léta a praxe u pana Václava Boška jednoho dne skončila. Na podzim a v zimě 1996 po zbytečně vyhrocených neshodách ve vedení spolku odešla (v důsledku hlavně mého mladického a nekompromisního postoje) část členské základny a mezi nimi byl i pan Václav Bošek, „můj velký učitel.“ Na vlastní žádost ukončil členství v DES OP 13. prosince 1996. Spolu s tímto členstvím ukončil i veškerou komunikaci a kontakt s mou osobou, a to vydržel téměř 25 let až do své smrti 15. 4. 2021.

Každopádně ať už to mezi mnou a panem Václavem Boškem dopadlo jakkoliv, tak nic z toho nemění na skutečnosti, že panu Václavu Boškovi vděčím za vše, co mě naučil, ukázal a dal. Děkuji!
Proto také považuji za důležité, aby se na pana Václava Boška a všechno to, co pro mě a DES OP udělal, nezapomnělo.

Neboť jak se velice trefně zpívá v písničce Jarka Nohavici „Z minula do budoucna“.
Zvláštní poděkování všem co mi pomohli s realizací:
Sochařům manželům Jitce a Marcelu Stoklasovým z Nečtin.
Petru Jindrovi, Jiřímu Körnerovi, Davidu Melicharovi, Jaroslavu Škopkovi, Jiřině Hepové a dalším.