Tiskové zprávy

30.12.2021 Napsali o nás

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP
Záchranná stanice živočichů Plzeň
 
30. 12. 2021
 
Napsali o nás
 
Ještě než se přehoupneme do nového roku, rád bych upozornil na některé mediální výstupy, které jsem zachytil v těchto dnech na stránkách jak regionálních, tak krajských periodik.
 
Doubravecké listy číslo 145 prosinec 2021, vydávané Městským obvodem Plzeň 4, vydaly na straně 8 článek pod názvem „Pomník u Berounky připomíná legendárního ornitologa Boška“. Autor článku pan Jan Švábek velice pěkně zpracoval všechny dostupné informace a upozornil na pomník, který jsme nedávno umístili k řece Berounce právě panu Boškovi.
 
Děkuji redakci a panu Švábkovi  za článek, který evidentně zaujal, neboť hodně lidí z Doubravky se k pomníčku na základě informace vydalo anebo se tam chystá. A to koneckonců bylo i naším cílem, aby se i na tyto občany, obyvatele města a sousedy, nezapomnělo.

Další náš příspěvek s výbornou grafikou Milana Bauera a nepřeberným množství precizně zpracovaných článků Hany Voděrové najdete v čerstvě vydaném čtvrtletníku příznivců přírody, památek a lidí  „Vítaný host“.  Podzimní číslo 04/2021 vydané 17. 12. 2021 nabízí na straně 32 a 33 náš článek nazvaný „Nejstarší labuť žije na řece Berounce u Nadryb téměř 20 let“.  Kromě poutavého příběhu o odchytu poraněné labutě je na konci článku zmíněna i informace o našich nových webových stránkách www.desop.cz. Děkuji i v tomto případě redakci a vydavateli Vítaného hosta.

Zároveň hodně reportáží, článků a dnes už historických informací najdete i na našich nových webových stránkách www.desop.cz v kapitole „O NÁS“, v podkapitole „NAPSALI O NÁS“. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí, i když informace jsou evidentně nadčasové, stejně jako prezentovaná témata..